TDB BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinden oluşan TDB Başkanlar Konseyi, 17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde aşağıdaki gündemle Ankara’da bir araya geldi.

Toplantı sonunda TDB Başkanlar Konseyi Sonuç bildirgesi yayımlandı.

GÜNDEM

 1. 3224 sayılı Kanun’un 8. Maddesine göre iki yılda bir defa Nisan ayında toplanan Odalarımız Genel Kurullarının değerlendirilmesi ve tanışma.
 2. 19. Dönem Genel Kuruluna ilişkin tamamlanan hukuki süreçler.
 3. Dişhekimi istihdamı ve diğer görüşlerimizi içeren temel konuların yer aldığı “Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi” metnini hazırlayacak komisyon üyelerinin belirlenmesi.
 4. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 43’üncü maddesinde 21.02.2024 sayılı 7496 sayılı Kanunun 1.maddesi ile yapılan değişiklikle muayenehanelerde bir kişi ile sınırlı olmak üzere dişhekimi istihdamına izin verilmiştir. Dişhekimi yanında Dişhekimi çalışmasına ilişkin durum değerlendirmesi ile muayenehane ruhsat sahibi dişhekimi ile çalışan dişhekimi arasında yapılabilecek hizmet sözleşmesinin taslak metninin görüşülmesi.
 5. Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik  uygulamalarına ilişkin Oda bölgelerinde yaşanan sorunlar ve Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik arasındaki çelişkilerin görüşülmesi.
 6. Odaların mali disiplinleri hakkındaki Yönetmelik ve Genel Kurul Kararlarının uygulanması ve mali konulardaki yasal sorumluluklarımız.
 7. “Artık Dişhekimlerinin Sesini Duyma Zamanı” başlıklı taleplerimizi içeren sorunlarımız ve çözüm önerilerinin, TBMM nezdindeki girişimlerin bir program çerçevesinde devam ettirilmesine yönelik değerlendirme.
 8. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) şimdiye kadar neler yapıldı. Halen 24 Dişhekimleri Odası tarafından kullanılan EBYS hakkında Odalarımızın değerlendirmelerinin alınması, diğer Odaların sisteme geçişleri için zaman planının belirlenmesi.
 9. TDB ve Dişhekimleri Odaları Yönetim, Yazılım ve Üye Takip Programı (TOYY V4) hakkında bilgilendirme.
 10. 5651 sayılı İnternet ortamı, 6698 sayılı KVKK, 27001 Bilgi Güvenliği ve diğer kanunlar kapsamında Türk Dişhekimleri Birliği Bilgi İşlemi ve yapılan çalışmaları hakkında bilgilendirme.
 11. FDI Dünya Dişhekimliği Kongresi hazırlıkları hakkında bilgilendirme.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
(17-18 Mayıs 2024 / Ankara)

SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığımız bu hafta düzenlenen TDB Başkanlar Konseyi’nde, mesleğimizin geleceğinin ancak ülkemizin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını korumasıyla mümkün olacağını öncelikle belirtmek istiyoruz.

İnsan gücü planlaması yapılmadan, gereğinden fazla artırılmış kontenjanlarla, akademik alt yapısı tamamlanmadan her geçen gün yenisi açılan dişhekimliği fakültelerinden mezun olan meslektaşlarımızın olumsuz koşullarının giderilmesi adına istihdamının arttırılması amacıyla uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız, muayenehanelerde dişhekiminin yanında başka bir dişhekiminin çalışabilmesi talebimiz için gerekli yasal düzenlemenin yapılmış olmasını önemli bir kazanım olarak görüyoruz. 

Bu kazanılmış hak çerçevesinde; özellikle kötü çalışma şartlarının dayatıldığı; sermayenin tekelleşip emek sömürüsünü her geçen gün acımasızca arttırmaya çalıştığı koşulların önünde durabilmek adına birlikte çalışma temellerini; çalışan ve çalıştıran dişhekimi açısından adil bir rehber olabilecek örnek sözleşme üzerinde oldukça verimli fikir alışverişleri yapıldı. Bu örnek sözleşmenin dişhekimlerinin tüm çalışma alanlarında hissedilen önemli bir boşluğu gidereceğini düşünüyoruz.

Muayenehane,  poliklinik, hastane ve merkezlerden gelen talepler doğrultusunda TDB Tabela Standartları ile ilgili düzenlemeler yapılması için gerekli çalışma başlatılmıştır.

Sağlıkta reklam; hem hekim onurunu zedelemesi hem de yanlış bilgilendirme yoluyla halk sağlığını tehdit etme riski bakımından kabul edilemez. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların mevzuatımıza ve etik ilkelerimize uygun şekilde yapılması için çalışmalarımıza devam edilecektir. TDB halkımızı ağız ve diş sağlığı konusunda bilimsel ve doğru şekilde bilgilendirmeyi her zaman ilke edinmiştir.

Meslek dışı kişilerin; ağız diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmaması, yeni dişhekimliği fakültesi açılmaması, ssk ve bağkur’dan emekli olan dişhekimlerine de ilave ödeme verilmesi, dişhekimlerinin daha fazla sayıda ve yaygın şekilde kamuda istihdam edilmesi, muayenehane açılışında, hizmetin nitelikli sunumu ile ilgisi olmayan şartların yerine getirilmesinin istenmemesi, dişhekimlerine yeşil pasaport verilmesi, taşeron dişhekimliğinin kabul edilemez olduğu gerçeği gibi haklı taleplerimizi kararlılıkla yineliyor, gerçekleşene kadar takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Diğer yandan depremin üzerinden 16 ay geçmiş olmasına rağmen bölgede bir çok sorun hala çözüme kavuşturulmamıştır. İş yerini, evini kaybeden ve şehri terk etmek zorunda kalan meslektaşlarımızın tekrar geri dönmesi ve mesleğini icra etmesi için sosyal devlet olmanın gereğinin yapılmasını ve deprem bölgesinin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz.

Ülkemizin özellikle ekonomik kriz içinde bulunduğu bugünlerde, meslektaşlarımızın mesleki etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde toplum sağlığına özverili çalışmalarıyla katkıda bulunmaya devam edeceklerine inanıyor, deprem ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyoruz.

 

HABER GÖRSELLERİ