SDE

SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ TANIMA VE KREDİLENDİRME

Dişhekimliği Fakültelerinde edinilen bilgi ve becerilerin unutulmamasını,  dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini ve daha nitelikli dişhekimliği hizmeti verilmesini sağlamak için düzenlenen ve 18 Şubat 1998 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sürekli Dişhekimliği Eğitimi (SDE) Yönergesi, Sürekli Dişhekimliği Eğitimi (SDE) Etkinliklerine ilişkin usul ve esaslarla bu etkinlikleri düzenleyenlerin tanınması ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla “Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Tanıma ve Kredilendirme Yönergesi” olarak düzenlenerek 18-19 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği meslek mensuplarının nitelikli ve sürekli olarak gelişmesini sağlamak için 1998 yılından itibaren SDE Kredilendirme Yönergesini oluşturmuş ve dişhekimliği mesleğinin  sürekli eğitim modelinde başarılı bir örnek teşkil etmiştir.

Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Kredilendirme Yönergesi,  "SDE Tanıma ve Kredilendirme Yönergesi" adıyla güncel gereksinimlere uygun olarak yeniden geliştirmiş ve  Merkez Yönetim Kurulunun 18- 19 Aralık 2013 tarihli toplantısında kabul etmiştir.

TDB SDE Tanıma (Akreditasyon) ve  Kredilendirme Yönergesiadından da anlaşılacağı üzere mesleki sürekli eğitimi güncel gereklere ayak uyduracak şekilde iyileştirmek için düzenlenmiş olup, dişhekimliği mesleği açısından hayati bir öneme sahip bir düzenlemedir.

Üniversitelerde verilen yüksek lisans (master), uzmanlık ve doktora eğitimi dışında kalan mesleki sürekli eğitim, çağdaş ülkelerde olduğu gibi TDB`nin sorumluluğundadır.

Dişhekimlerinin mezuniyet sonrası  bilgilerini yenileyerek profesyonel   yaşantılarında başarılı olmalarına olanak sağlayan sürekli mesleki eğitim; 3224 Sayılı Yasa gereği Birliğimiz tarafından usul ve esasları düzenlenerek yürütülmektedir. 

Yeni Yönerge ile dişhekimlerinin katıldıkları bilimsel etkinlikleri için (Konferans, panel ve kurs vs.) eskiden olduğu  gibi kredilendirme işlemine  devam edilirken,  Dişhekimliği alanında yapılan bütün etkinliklerin belli bir düzende ve dişhekimlerinin yararına düzenlenmesini sağlamak için etkinlik yapan kuruluşların etkinliği gerçekleştirme sırasında yapmaları gereken standartları belirleyerek etkinliği yapan kuruluşun nitelikli eğitim yapmasına imkân sağlayacak "Tanıma standartlarını" da oluşturmuş ve ülkemizde eğitim verecek kuruluşların TDB`den tanınma belgesi (Akreditasyon) almasına imkan verecek değişiklikleri de bu Yönerge ile hayata geçirmiştir.

İnanıyoruz ki; yönergenin uygulamalardaki başarısı kanıtlanacak ve ülkemizde SDE etkinliklerinin bu bağlamda niteliği artacaktır.