SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA :
Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz!