TDB AKADEMİ
SÜTÜR TEKNİKLERİ UYGULAMALI KURSU YAPILDI