KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ III. ULUSAL KONGRESİ YAPILDI