SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA
Sağlık Çalışanlarının Mesleki Sorumlulukları Yerine Getirmesi Yargılanamaz!