SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA
‘Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır’