KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ II. ULUSAL KONGRESİ YAPILDI