TDB AKADEMİ
‘Oral Premalign Lezyonların Erken Tanı Yöntemleri’
Konulu Konferans Yapıldı