TDB 22.ULUSLARARASI KONGRESİNDE: DİŞHEKİMLİĞİ DEKANLARI KONSEYİ YÜRÜTME KURULU ORTAK TOPLANTISI