DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM BURSU

Birliğimiz  tarafından her yıl olduğu gibi 2019-2020 eğitim döneminde de Dişhekimliği Fakültelerinin 1.sınıflarında okuyan toplam 20 öğrenciye karşılıklı olarak Eğitim Bursu verilecektir.

Burs başvurusunda bulunmak isteyen adayların, Başvuru Formu`nu doldurarak, e-mail yoluyla  Birliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Burs başvurusunun kesin kabulünden sonra tüm belgelerin asılları kargo ile Birlik adresine gönderilecektir.

Son başvuru tarihi; 11 Ekim 2019`dur.
 

TDB Eğitim Bursu Başvuru Formu ve Taahhütname için tıklayınız…

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Burs Yönergesi için tıklayınız...

İLETİŞİM
E-mail: tdb@tdb.org.tr
Tel     : 0312 435 93 94