Dişhekimlerinin 2018 yılında uygulayacakları `Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`, Odalarımızdan gelen gö...

Devamı


Dişhekiminin ikinci bir sağlık kuruluşunda, kayıtlı bulunduğu odadan onay almadan çalışması yasaya aykırıdır. Ayrıca, di...

Devamı


Sağlık emek ve meslek örgütleri taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda siyasi iktidar temsilcileri tarafından geçt...

Devamı


TDB Akademi tarafından düzenlenen Oral İmplantoloji Programının üçüncü ve son modülü, 15-16 Aralık 2017 tarihlerinde Ank...

Devamı