İl Sağlık Müdürlükleri tarafından özel sağlık kuruluşlarına gönderilen yazılarla, özel sağlık kuruluşlarının ücret tarif...

Devamı


TDB 16.Olağan Genel Kurulu sonrasında görev alan yeni kurulların Sayın Sağlık Bakamı Prof.Dr.Recep Akdağ’ı ziyaret taleb...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği’nce oluşturulan `Ki...

Devamı


Birliğimiz tarafından Anayasa değişikliğinin oylandığı bu tarihi günlerde tüm milletvekillerine gönderilen açık mektupt...

Devamı