Dergimizin bu sayısı, mesleğimizin geleceği olan, ülkemizin ağız diş sağlığı politikalarına yön verecek ve halkın ağız d...

Devamı


Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan...

Devamı


Günümüzde sağlık çalışanları Sağlıkta Dönüşüm Programı ve taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamaları ile birlikte mes...

Devamı


Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 21.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de y...

Devamı


‘Tababet İçin Adalet’ talebiyle düzenlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019 Cumartesi g...

Devamı


Meslek seçimi; kimliğimizi, geleceğimizi ve tüm yaşamımızı şekillendiren en önemli kararlardan biridir. Bu nedenle gele...

Devamı