Bilindiği üzere, 03.08.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı torba Yasa uyarınca 01.01....

Devamı


2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulunda; Van, Muş, Bitlis, Hakkâri i...

Devamı


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklamaları nedeniyl...

Devamı


Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Birliğimiz arasında hak sahiplerine ağız diş sağlığı hizmetleri sunulmasına ilişkin olar...

Devamı


Dişhekimlerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2019 yılı boyunca uygulayacakları `Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ü...

Devamı


Dişhekimliğinde Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı, Türk Dişhekimleri Birliği’nin ev sahipliğinde 20 Aralık 2...

Devamı