TADS Yardımı

Sayı     : 001-1. 1794                                                                                    Tarih: 21.12.2020
Konu   : 2021 Yılı Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 
               Projeleri TDB Destek Bedeli

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

Bilindiği gibi 11.Olağan Genel Kurulumuzda üye sayısı 1000’den az olan Odaların Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Projelerinin desteklenmesine karar verilmişti.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında, Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen  Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Projeler için  2021 yılında 8.350 (sekizbinüçyüzelli) TL.  katkıda bulunulmasına ve yılda bir kez ödenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.   

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

Dağıtım:  Üye Sayısı 1000’den Az Olan Odalar