TADS Eğitim ve Bilgilendirme Broşürleri

SAĞLIK  ÖNCE AĞIZDA BAŞLAR  

Türk Dişhekimleri Birliği, bilimsel dişhekimliğinin 100.yılında topluma yönelik düzenlenen etkinlikler ile ağız ve diş hastalıklarının yaygınlık ve şiddetini azaltmayı hedefleyen kampanyalar, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık vermiştir.

Bu amaçla 1 Mart 2008 Cumartesi gününden itibaren  9 hafta boyunca Posta Gazetesi’nin "Cumartesi Postası" ekinde aşağıda yer alan konu başlıklarında bilgilendirme yazıları  yayınlanmıştır.  

BROŞÜRLERDE YER ALAN KONU BAŞLIKLARI
(Yayınlanan broşürleri indirmek için konu başlıklarına tıklayınız...)