Dişhekimlerinin Çalışma Alanları (2022)

İSTATİSTİKLER / AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN SUNUMU

  

TDB ÜYESİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI (2022)

Serbest Çalışanların Çalışma Alanları:
   - Muayenehaneler
   - Müşterek Muayenehaneler
   - Ağız Dİş Sağlığı Poliklinikleri
   - Ağız Diş Sağlığı Merkezleri
   - Tıp ile İlgili Özel Kuruluşlar

Kamuda Çalışanlar:
    Bu gruptakiler Oda üyesi olup muayenehaneleri olmayan dişhekimleridir.