Dişhekimlerinin Örgütlenme Çalışmaları

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ`NİN KURULUŞU

Dişhekimlerinin Örgütlenme Çalışmaları

1912    Darülfunun Osmanî Tıp Fakültesi Dişçilik Şubesi Mezunin ve Talebe Cemiyeti
1922    Müslüman Diştabibleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti
1925    Cemiyetin adı Türk Diştabipleri Cemiyeti olarak kabul edilir.
1953    Türk Tabipleri Birliği kurulur ve dişhekimleri bu meslek örgütünün içinde yer alır.
1968   Türk Diştabipleri Cemiyeti Genel Kurul Toplantısı`nda alınan bir kararla şubelerin kurulmasına başlanır. Türk Dişhekimleri Birliği`nin kurulduğu yıl olan 1985 yılına kadar 10`dan fazla ilde dernek şubesi açılmıştır.
1986    Türk Dişhekimleri Birliği kurulur. Birlik örgütlenmesine 16 Oda ile başlar.

Örgütlenme Çalışmaları ve Gelişmeler

Türkiye`de ilk dişhekimliği meslek kuruluşu 1912`de "Tıp Fakültesi Dişçilik Şubesi Mezunin ve Talebe Cemiyeti" adıyla İstanbul`da kurulmuş, başkanlığına Prof.Dr. Halit Şazi Kösemihal getirilmiştir. 1914`de "Darülfünun`u Osmani Tıp Fakültesi Dişçilik Şubesi Mezunin ve Talebe Cemiyeti" adı ile tescil edilmiş, ancak 1. Dünya Savaşı`nda üyeler askere gidince bu kuruluş kısa bir süre sonra dağılmıştır.

İkinci girişim 1922 yılında olmuş Müslüman Diş Tabipleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti adı altında kurulmuştur. 1923 yılında ilk kez Diştabipler Mecmuası çıkarılmaya başlanmış, 1928`e kadar yayınlanabilmiştir. 1924 yılında Dişhekimliği Alemi adında yeni bir mecmua yayıma başlamıştır.

1925 yılında derneğin adı "Türk Diş Tabipleri Cemiyeti"olarak değişmiştir. 1926 `da "Diş Tebabeti Odası" kurulma önerisi ilk kez dile getirilmiş, ancak gerçekleşememiştir.

1-5 Kasım 1932`de İstanbul`da ilk ulusal dişhekimliği kongresi olan "Birinci Milli Diş Tebabeti Kurultayı" Kazım Esat Devrim başkanlığında toplanmış, aynı yıl yine İstanbul`da "İkinci Ulusal Dişhekimliği Kongresi", 1938 yılında Ankara`da "Üçüncü Ulusal Dişhekimliği Kongresi" toplanmıştır.

31.01.1953 tarih ve 8323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6023 sayılı "Türk Tabipler Birliği Kanununun 1.maddesinde geçen;"Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını yapmaya yetkili olup da sanatıyla iştigal eden bütün tabiplerle, diştabiblerinin katıldığı bir Türk Tabipler Birliği kurulmuştur"  ifadesiyle,  dişhekimleri 1953 yılından itibaren kanunla tanınan bir mesleki teşekkülün içinde yer almıştır.

İnsan sağlığındaki tıbbi tanı ve tedavi olgusu içinde mesleki ve mesai paylaşımı bulunan tabipler ile kimi zaman örgüt yönetimindeki sayısal temsil dengesizliğinin yarattığı sıkıntılar, kimi zaman da dayanışma ile sağlanan güçlülüğe bağlı mutlulukla geçen 32 yılın sonunda dişhekimleri, meslek sorunlarına daha iyi sahip çıkabilmek için TTB`den ayrılarak kendi meslek birliklerini kurma kararı alırlar.

1985 yılına kadar Türk Tabipler Birliği içinde belirli kontenjanlar oranında temsil edilen dişhekimleri, 25 Haziran 1985 tarih ve 18792 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu"nun 7 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmesi ile mesleki örgütlenme hakkı elde etmişlerdir. Böylece, Türk Dişhekimleri Birliği resmen kurulur.

TDB`nin kuruluşundaki amaç;

*  Dişhekimliği mesleğinin, gelişmesini sağlamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak,
*  Dişhekimlerinin ortak gereksinimlerini karşılamak,
*  Meslek disiplin ve etiğini korumak,
*  Meslektaşlarının çıkarlarını her platformda savunmak,
*  Üyelerinin maddi ve manevi haklarını korumak,
*  Toplumun ağız ve diş sağlığı seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

3224 sayılı kanunun 19. maddesine göre; kuruluşlarını tamamlamış, 16 Dişhekimi Odasının (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne-Tekirdağ-Kırklareli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Samsun) katılımıyla 19-20 Nisan 1986 tarihlerinde, TDB 1.Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

İlk Merkez Yönetim Kurulu`na, Yılmaz BİLGİN`in Genel Başkanlığında; Eser CİLASUN, M.Ateş ERİNANÇ, Cengiz ÖZYALÇIN, Demir TEMUÇİN, Kazmir PAMİR, Haluk POÇAN, Cemil ALTAY, Hüseyin ELMACI, Nazif YURDAKUL ve Avni AYDEMİR seçilir.

Kurulduğu ilk yıllarda türlü yokluklar ve imkansızlıklar içinde faaliyet göstermeye çalışan Türk Dişhekimleri Birliği, her geçen yıl daha da güçlenir ve hep ileriye doğru yol alır.

Örgütlenmesine 16 oda ile başlayan Türk Dişhekimleri Birliği,  bugün 41 Dişhekimleri Odası ile kurumsallaşma yönünde çabalarını sürdürmektedir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GENEL BAŞKANLARIMIZ

*  Yılmaz BİLGİN
   1986-1988, 1988-1990, 1990-1992

*  Eser CİLASUN
   1992-1994

*  Celal Korkut YILDIRIM
   1994-1996, 1996-1998, 1998-2000

*  Prof.Dr. Onur ŞENGÜN
   2000-2002

*  Celal Korkut YILDIRIM
   2002-2004, 2004-2006, 2006-2008

*  Prof.Dr.Murat AKKAYA
   2008-2010

*  Prof.Dr.Taner YÜCEL
    2010- 2012, 2012-2015, 2015-2016

*  Dr.Ali Rıza İlker CEBECİ
    2016-2018

*  Celal Korkut YILDIRIM
   Kasım 2018 - Nisan 2019

*  Prof.Dr.Atilla S.ATAÇ
   
​Nisan 2019 - Haziran 2021

*  Ahmet Tarık İŞMEN
   
 Temmuz 2021 - Ekim 2022