Çeşitli Yayınlar

 

YAYINLAR / ÇEŞİTLİ YAYINLAR

Dişhekimliğinde AIDS (1992)

   

Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Uygulama Yöntemleri ve Ürünleri (TDBD Özel Sayı:44, Ağustos 1998)

   

Depremde Türk Dişhekimliği Birliği (2000)

   

Dişhekimliğinde İnfeksiyon Kontrolü (TDBD Özel Sayı:58, Ekim 2000)

   

Türk Dişhekimleri Birliği`ni Tanıyor musunuz? (2001)

   

Turkish Dental Association (2001)

   

Sahte Dişhekimliği İle Mücadele Yöntemleri Rehberi (2001)

   

I.Milli Diş Tababeti Kurultayı (2002)

   

Dişhekimliğinde Ağrı (2002)

   

Restoratif Materyaller ve Klinik Uygulamaları (TDBD Özel Sayı:71, Kasım 2002)

   

Estetik Dişhekimliği ve Klinik Uygulamaları (TDBD Özel Sayı: 83, Ekim 2004)

   

Dişhekimliği İnfeksiyon Kontrolü Rehberi

   
Dişhekimliğinde Uzmanlık (Mayıs 2011)
   
Kamunun Başta Muayenehaneler Olmak Üzere Özel Sağlık Kuruluşlarından
Hizmet Alımına Yönelik Çalışmalar (Eylül 2012)
   

Diyabette Dişhekimi Klinik Rehberi 2015

   

Clinical Guidelines in Dentistry for Diabetes 2015

   
Dünya Oral Sağlık Günü TDB I.Ağız-Diş Sağlığı Parlamentosu (20 Mart 2015)
   
Dünya Oral Sağlık Günü TDB II.Ağız-Diş Sağlığı Parlamentosu (20 Mart 2016)
   
TDB Akademi Sürekli Eğitim Etkinlik Programı 2016
   
Florür Durum Raporu (Haziran 2016)
   
Şehir Hastaneleri Sempozyumu Kitabı (Mart 2017)
   

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı Kitabı (Mayıs 2017)

   
Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi Kitabı (Haziran 2017)
   
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI.Ulusal Kongresi Kitabı ( Ekim 2017)
   

Diş Laboratuvarı Çalışanlarında Silikozis Riski (Eylül 2018)

   
Türkiye'de ADS Hizmetlerinde Ve Dişhekimlerinin Çalışma Yaşamında
Gerçekleşen Dönüşümü Anlamak: Niteliksel Bir Araştırma (Ekim 2018)
   
Kişisel Sağlık Verileri III.Ulusal Kongresi Kitabı (Ekim 2018)
   
Şiddetle Başa Çıkmak (Mayıs 2019)
   
Bugünün Penceresine Geçmişten Yansıyanlar (Ocak,2020)
   
COVID-19 Salgını Döneminde Dişhekimliğinde Acil Durum ve
 Acil Servis İhtiyacı İçin Durum Yönetimi Rehberi (Nisan 2020)
   
Kişisel Sağlık Verileri IV Ulusal Kongresi Kitabı (Ekim 2020)
   
 Herkese Bir Aşı Kitabı (Haziran 2021)
   
Dünya Edebiyatında Dişhekimliği (Ağustos 2022)
   
6 Şubat 2023 Depremi (6 Şubat-17 Mayıs 2023 Dönemi Yapılan Çalışmalar) (Haziran, 2023)
   
6 Şubat Depremi Fotoğraflarla Deprem Albümü "Yaralarımızı birlikte saracağız" (Ağustos 2023)