Eğitim Dizileri

YAYINLAR / EĞİTİM DİZİLERİ

Eğitim Dizisi-1 / Dişhekimleri İçin Acil Tıbbi Yardım Bilgileri

   

Eğitim Dizisi-2 / Ağız Diş Sağlığında Son Gelişmeler (1997)

   

Eğitim Dizisi-4 / TDB I.Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Kurultayı (1998)

   

Eğitim Dizisi-4 / Dişhekimliğinde Başarı ve Hasta Motivasyonu (2000)

   

Eğitim Dizisi-5 / TDB II.Eğitim Kurultayı (1998)

   

Eğitim Dizisi-6 / TDB I.Dişhekimliği Özlük Hakları Kurultayı (1998)

   

Eğitim Dizisi-7 / Total Protez Kullanımında Ortaya Çıkan Problemler ve Çözüm Yolları (2000)

   

Eğitim Dizisi-8 / 21.Yüzyıl Dişhekimliği Türkiye ve İleri Eğitim Hedefleri (2002)

   

Eğitim Dizisi-9 / Günde En Az İki Kez, En Az Üç Dakika (2002)

   

Eğitim Dizisi-9 / Günde En Az İki Kez, En Az Üç Dakika (2003)

   

Eğitim Dizisi-10 / I.Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı, Örgütlenmesi, Sunumu Kurultayı (2002)

   

Eğitim Dizisi-11 / Üretimden Tüketime Dişhekimliği Ürünleri Kurultayı (2002)

   

Eğitim Dizisi-12 / Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Sunumunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kurultayı (2002) 

   

Eğitim Dizisi-13 / TDB I.Dişhekimliği Uzmanlık Kurultayı (2003)

   

Eğitim Dizisi-14 / Hangi Hastada, Hangi İlaç, Hangi Test (2005)

   

Eğitim Dizisi-15 / Dişhekimliği Mesleği Tanıtım Rehberi (2023)

   

Eğitim Dizisi-16 / TDB 18.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi MSS Ağız Diş Sağlığı Bileşenlerinin Sorunları ve Çalışma Grubu Raporları (2011) 

   

Eğitim Dizisi-17 / Dişhekimliğinde Tanı ve Tedavi Protokolleri (2012)

   

Eğitim Dizisi-18 / Sağlıkta Sır Saklama ve Veri Paylaşımı (2013)

   

Eğitim Dizisi-19 / Dişhekimliği Muayenehanesi Yönetim Sistemi (2014)

   

Eğitim Dizisi-20 / Bifosfonat Kullanan Hastalarda Çenelerde Osteonekrozun Önlenmesi, Tanınması  ve Alınması Gereken Önlemler Klinik Rehber (2015)

   

Eğitim Dizisi-21 / TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi MSS Dişhekimliğinin Geleceği Çalışma Grubu Raporları (2015) 

   

Eğitim Dizisi-22 / Dental Amalgamın Güncel Durumu - Klinik Rehber 2016

   

Eğitim Dizisi-23 / Sistemik Hastalıklar İçin Bir Risk Faktörü Olarak Oral Enfeksiyon - Klinik Rehber 2016

   

Eğitim Dizisi-24 / Dişhekimleri İçin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Kullanım Klavuzu: Durum Güncellemesi (2018) 

   

Eğitim Dizisi-25 / Dişhekimliği Pratiğinde Antitrombotik ve Antikoagülan İlaç Kullanan Hastalara Yaklaşım (2018)

   
Eğitim Dizisi-26 / Romatizmal Hastalıklar ve Dişhekimliği (2018)  
   
Eğitim Dizisi-27 / Prekanseröz Ağız Lezyonları (2018)
   
Eğitim Dizisi-28 / İnfektif Endokardit ve Dişhekimliği (2018)
   
Eğitim Dizisi-29 /Dişhekimleri için Tıbbi Acil Durum Yönetimi (2018)
   
Eğitim Dizisi-30/TDB 26. UDK MSS 'Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği' Çalıştayı Çalışma Grubu Raporları (2022)
   
Eğitim Dizisi-31/Dental İşlem Kodları ve Açıklamaları (2023)