TDB AKADEMİ

Türk Dişhekimleri Birliği Akademi (TDBA);  dişhekimlerine muayenehane pratiğinde eksikliğini hissettiğiniz konularda yetkinliğinizi geliştirmeye yardımcı olacak eğitim etkinliklerini düzenlemek amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.

Sürekli Eğitim Etkinliklerinin birçoğunun ticari kaygılarla yapılması ülkemizde bu etkinlikleri düzenleyen kurum ve kuruluşlara örnek oluşturacak bir modelin varlığına ihtiyaç olması karar verilmesine ve TDB Akademi’nin olmasına neden olmuştur.

TDB; kurulduğu 1986 yılından beri, dişhekimlerinin sürekli eğitimine büyük önem vermekte ve bu amaç doğrultusunda dişhekimlerinin sürekli eğitime katılmalarını teşvik etmektedir. Bunun için TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu’nu (TDB SDEYK) kurmuş ve başvurulan tüm etkinliklerin kredilendirilmesini ve bu etkinliklere katılarak belli bir puana ulaşan dişhekimlerine SDE Belgesi verilmesini sağlamıştır.

TDB Akademi, Türk Dişhekimleri Birliği’nin genel merkez binasında, Ankara’da hizmet vermektedir. Buradaki eğitimler çok geniş bir yelpazede olup, konferans, uygulamalı kurs ve yetkinlik geliştirme programları gibi birçok farklı eğitim etkinliği pratik ve teorik olarak gerçekleştirilmektedir. SDEYK tarafından akredite edilen bir kurum olan TDB Akademi’de verilen eğitimlerin belli standartlarda olma zorunluluğu vardır. Bunun anlamı verilecek eğitim konularının belirlenmesinden, yöntemlerinin oluşturulmasına; eğitim tekniklerinin seçiminden, eğitim materyalleri ve ortamına kadar faaliyetlerin yazılı olan prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilme zorunluluğunun olmasıdır. Bu standartlara sahip bir eğitimin doğal olarak niteliği çok daha yüksektir. Sürekli eğitimlerde amaç; dişhekiminin bilgi ve yeteneğini diğer bir deyişle sahip olduğu yetkinliğini geliştirmesidir.

5 senelik zor bir yükseköğretimden sonra mezun olan sizler, ağız ve çevresindeki ilgili organların sağlığını korumak ve bunlarla ilgili her türlü hastalığın tedavisini yapabilmek yetkisine sahip birer ağız doktorusunuz. Ancak; günümüzde dünya genelinde her yıl yedi yüzü aşkın sayıdaki dergide yayınlanan binlerce bilimsel makaleden gelen bilgilerle bombardıman altındayız. Bu bilgilerin sistematik olarak akademisyenler tarafından sınıflandırılarak sizlere güncel bilgiler olarak aktarılması ve sizlerin de muayenehanelerinizde vereceğiniz ağız-diş sağlığı hizmetinin niteliğini artırmak için bu tür sürekli eğitimleri takip etmeniz büyük bir öneme sahiptir.

TDB olarak büyük bir emek ve heyecanla gerçekleştirdiğimiz TDB Akademi, sizlerin desteği ile her geçen gün güçlenerek gelişecek ve bilimsel temelli güncel bilgiye ulaşmanızda, sizlerin en güvenilir kaynağınız olacaktır.

Vizyon
Mezuniyet Sonrası Dişhekimliği Eğitiminde ulusal ve uluslararası söz sahibi referans bir kurum olmak.

Misyon
Topluma verilmekte olan ağız-diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin en üst düzeyde olması için hayati önem taşıyan Dişhekimliğinde Mesleki Sürekli Eğitim Alanında, dişhekimlerine bilgilerini güncellemek ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun, yüksek standartlı eğitimler düzenlemek ve Dişhekimliğinde Mesleki Sürekli Eğitim süreçlerini geliştirmektir.

Değerlerimiz

  • Mesleki Etik Değerlere mutlak uyum.
  • Sürekli gelişim ve hayat boyu öğrenmeyi en ön planda tutmak.
  • Toplumun yüksek standartta sağlık hizmeti alma hakkına saygı.
  • Mezuniyet sonrası eğitim kalitesini ve niteliğini uluslararası düzeyde tutmak.
  • Uygulama yetkinliğini ön planda tutmak.
  • Güncel ve güvenilir bilimsel bilgiyi kullanmak.
  • Güncel mesleki eğitim tekniklerini kullanmak.