2022 (01.08.2022 - 31.12.2022)

Dişhekimliği hizmetlerinde kullanılan malzemelerin ithalata dayalı ürünler olması nedeniyle döviz kurundaki artış ve  reel enflasyona bağlı  diğer hizmet kalemlerindeki  yükselen maliyetler  TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin güncellenmesini zaruri kılmıştır. 

Tarife; Merkez Yönetim Kurulumuzun 20-21 Temmuz 2022 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi (01.08.2022-31.12.2022) için tıklayınız…