TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongreleri MSS Çalışma Grubu Raporları

 TDB ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRELERİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMLARI ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
 
 2023 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
Dişhekimliği Eğitimi (Çalışma Grubu 1)
Dişhekimliği Eğitimi (Çalışma Grubu 2)
Dişhekimliğinde İstihdam (Çalışma Grubu-3)
 
 2022 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  I. Dişhekimliği Eğitimi

1.Temel Dişhekimliği Eğitiminde Mevcut Durum ve Ülke Genelinde Eğitim Kalitesinin Sağlanması
2.Tıp ve Dişhekimliğinde Mesleklerarası Eğitim ve İşbirliği=Sağlık Çalışanlarının Bir Arada Eğitilmesi  (Interprofessional Education &Collaboration)
3. Dişhekimliğinde Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitimin Yapılandırılması

  II. Dişhekimliğinde İstihdam ve İnsangücü Planlaması
 

III. Dişhekimliğinde Tanıtımın Sınırları

 

IV. Sağlık Turizmi

 

V. Dişhekimliğinde Çalışma Alanları ve Özlük Hakları

 
2019 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  Dişhekimliğinde Uzmanlığın Kanunla Belirlenmesinden Sonra Dişhekimliği Ulusal Çekirdek Eğitiminin; Dünü, Bugünü, Yarını
  - Sağlıkta Şiddet ve Önlenmesi
 
 2018 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  Türkiye’nin Yeni Yönetim Koşullarında, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Geleceği. 
  Sağlıkta Dönüşüm Programları (SDP) Türkiye'de Ağız Diş Sağlığını Neye Dönüştürmüştür?
  TDB ve Odalarının Örgütlenme Modeli Sorunları ve Çözüm Önerileri.
 
2016 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Aile Dişhekimliği
  - Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı Hizmet Sunumu Stratejisi
  - Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları
 
2015 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Çekirdek Eğitimi Programı Ve Lisans Eğitimi
  - Dünyada Dişhekimliğinde Çalışma Modelleri Ve Serbest Meslek Prensipleri
  - Dişhekimliği Mesleğine Vizyoner Bakış
  - Dişhekimliğinde İlaç, Kozmetik Ve Tıbbi Cihaz, Malzeme Kullanımı Ve Güvenliği
 
2014 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Dişhekiminin Genel Sağlıktaki Önemi ve Gelecekteki Misyonu (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları)
  - Ağız Sağlığı Hizmetinin Sunumunda; Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarının Dağılımı, Hedefler, Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  - İstanbul Deklarasyonu Işığında Geleceğin Eğitim Modeli 
  - Dişhekimi Yardımcı Personelinin Tanımı, Genel Durum ve Konu İle İlgili Gelişmeler
  - Dental Endüstriyel Sorunlar ve Dişhekimi ve Dental Üreticiler Arasındaki İlişkiler
  - Diş Teknisyenliği Eğitimi, Dental Laboratuvarların Sorunları ve İlişkiler
  - Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Stratejisi
 
2012 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Sağlık Turizmi 
  - Ulusal Ağız Diş Sağlığı Stratejisi-2023 (0-18 Yaş)
  - Ulusal Ağız Diş Sağlığı Stratejisi-2023 (Erişkin ve Yaşlılar) 
 
2011 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Serbest Çalışan Dişhekimlerinin Sorunları
  - Kamuda Çalışan Dişhekimlerinin Sorunları
  - Diş Teknisyenlerinin Sorunları
  - Diş Malzemeleri Sanayinin Sorunları
 
2010 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Ağız Diş Sağlığı Alanında Sağlık Harcamaları ve Finansmanı
  - Ağız Diş Sağlığı Hizmet Dağılımı Planlaması
  - Ağız Diş Sağlığı Örgütlenme Modeli ve İnsangücü Planlaması
 
2009 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Kamuda Dişhekimliği Hizmeti Sunumu, Çalışan Dişhekimlerinin Özlük Hakları   
  - Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Kuruluşlarda Çalışan Dişhekimlerinin Özlük Hakları
 
2008 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Ülkemizde Dişhekimliği Eğitimi 
  - Sürekli Dişhekimliği Eğitimi 
 
2007 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Dişhekimlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
  - Sağlık Turizmi ve Dişhekimliği Hizmetlerine Etkileri
  - Diş Teknisyenliği Eğitimi 
  - Diş Teknisyenlerinin Mevzuat ve Örgütlenmesi 
 
2006 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  Sağlık Turizmi Ve Dişhekimliği Hizmetlerine Etkileri
 
 2005 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - Dişhekimliği Hizmetlerinin Sunumu Ve Finansmanının Bugünü ve Geleceği 
 
 2004 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - TDB 1.Dişhekimliğinde Yardımcı Personel Kurultayı Özel Sektörde Yardımcı Personel 
  - TDB 1.Dişhekimliğinde Yardımcı Personel Kurultayı Kamu Sektöründe Yardımcı Personel
   
2003 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - TDB 1.Dişhekimliğinde Uzmanlık Kurultayı Çalışma Grubu Raporları ve Sonuç Bildirgesi
   
2002 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - TDB Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Sunumunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kurultayı Kamu Kuruluşlarında Ağız-Diş Sağlığı Hizmet Sunumu 
  - TDB Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Sunumunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kurultayı Özel Sağlık Kuruluşlarında Ağız-Diş Sağlığı Hizmet Sunumu
   
2001 YILI MSS ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI
  - TDB Üretimden Tüketime Dişhekimliği Ürünleri Kurultayı Dişhekimliği Endüstrisinde Hizmet Sunumu
  - TDB Üretimden Tüketime Dişhekimliği Ürünleri Kurultayı Dişhekimliği Endüstrisinde Mevzuat