2020

 
   

20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Ağız hastalıkları, tüm dünyada en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. Küresel boyutta dünya nüfusunun % 90’ı çürük, dişeti hastalıkları ve ağız kanserine kadar uzanan ağız hastalıkları yönünden, ciddi bir risk altındadır. 

Ülkemizde de ağız hastalıkları, toplumun büyük bir kısmını doğrudan ilgilendiren en önemli sağlık problemlerinden biridir.   

20 Mart; Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından ağız ve diş hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak adına farkındalığı arttırmak ve kişileri, aileleri, toplumları ve hükümetleri ağız sağlığı dolayısıyla da sağlıklı bir yaşamı sağlamaya teşvik için Dünya Ağız Sağlık Günü olarak kabul edilmiştir. 

Dünya Ağız Sağlığı Günü, FDI üyesi olan yaklaşık 200 ülkede çeşitli etkinlikler ile kutlanmakta ve ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. 

20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü her yıl ülkemizde de Birliğimiz, Dişhekimleri Odalarımız ve TDB Öğrenci Kollarımızın eşgüdümünde toplumla iç içe yapılan bilimsel ve sosyal organizasyonlarla kutlanmaktadır.  

Ancak bu yıl maalesef global 2019-nCoV pandemisi nedeniyle buruk ve hüzünlü bir şekilde "iyilik temennileri" ile  “20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü”nü kutluyoruz.

 Ağız sağlığı ile genel sağlık ilişkisi sadece kişilerin fiziksel sağlığı ile değil, ruhsal sağlığını ve refahını da bir arada içeren kapsamlı bir ilişkidir. Bu ise ağız sağlığı olmaksızın tam bir 'sağlık ve iyilik' durumunun mümkün olamayacağını göstermektedir. Diş ve dişeti hastalıklarının kişinin genel sağlığına verdiği fiziki ve ruhsal zararın yanı sıra sağlık harcamalarını da arttırdığı bir gerçektir. 

Sağlığın temel felsefesi bireyleri hastalıklara karşı korumaktır. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sağlık anlayışımızın temel değeri olmalıdır. Bu anlamda diş ve dişeti hastalıklarının önlenebilir hastalıklardan olduğu gerçeğinden hareket ederek; toplumun bilgilendirilmesi ve ağız-diş bakımı konusunda alışkanlık oluşturulması konusunda karar verici siyasi aktörlere, sağlık alanındaki meslek kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, gönüllü sağlık kuruluşlarına ve sağlık endüstrisine büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Halkımızın ağız-diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi yönünde çalışan tüm meslektaşlarımızın ve toplumumuzun  “20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü”nü kutluyor, sağlıklı günlere bir an önce ulaşmayı temenni ediyoruz. 

Türk Dişhekimleri Birliği