İSTANBUL DEKLARASYONU

Dünyanın 120 farklı ülkesinden 10 bin dişhekimini buluşturan FDI 2013 Dünya Dişhekimliği Kongresi’nin ev sahipliğini üstlenen Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL, 27.08.2013 tarihinde Dünya Dişhekimleri Birliği  Başkanı (FDI) Orlando Monteiro da SILVA ile birlikte düzenlediği basın toplantısında İstanbul Deklarasyonu’nu birlikte imzaladı.

Deklarasyonun İngilizcesi için tıklayınız...

Dünya Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu tarafından onaylanan İstanbul  Deklarasyona göre; bundan böyle tüm dünya dişhekimleri hastanın genel sağlığında da rol alacak.

İstanbul Deklarasyonu ile;

           · FDI ve üye birlikleri, dişhekiminin sağlıktaki rolünün genişletilmesi, genel sağlık ve refahın geliştirilmesindeki sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacının altını çizmektedir.

           · Bu nedenle FDI, ağız sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir bileşeni olarak tanınması ve bu konudaki güçlendirilmiş işbirliği yaklaşımının global ve ulusal politikalar geliştirilerek desteklenmesi için çağrıda bulunmaktadır.

  

Basın toplantısında konuşan Prof. Dr. YÜCEL; ‘’Yüzyıllık geleneğe sahip olan, dünyanın en prestijli dev organizasyonunu ülkemize kazandırmış olmaktan dolayı gururlu ve heyecanlıyız. Şu anda dünyanın en uzman en yetkin dişhekimleri İstanbul’da; bu sayı 120 ülkeden katılımla birlikte 10 bini buldu. İnanıyorum ki FDI 2013 İstanbul, sadece katılım rakamlarıyla değil içerik, mesleğe fayda ve sonuçları açısından da bugüne dek yapılan dişhekimliği kongreleri içinde en büyüğü olacak. Kongremize başvurusu yapılan 1200 bilimsel bildirinin, dünya dişhekimliği literatüründe önemli bir referans kaynağı olacağını umuyorum.’’ dedi.

YÜCEL konuşmasını şöyle sürdürdü:

“FDI İstanbul 2013’ün en önemli yanı ise  FDI tarihinin yeni asrındaki bu ilk kongresinde dişhekimliği mesleğinin yeniden şekilleniyor olması, veya  bir başka deyişle ayrılmaz bir bütün olan genel sağlık ile ağız diş sağılının korunmasında ve sürdürülebilirliğinde tıp ve dişhekimliğinin birlikte çalışması gereken sağlık çalışanları olduğunun tartışılmaz bir şekilde ortaya konmasıdır. İşte FDI 2013 İstanbul’da FDI 2020 vizyonundaki bu hedefin gerek tıp camiasında ve gerekse toplum genelinde farkındalığının oluşması ve ülke sağlık politikalarında temel teşkil etmesi açısından, İstanbul Deklarasyonu imzalanmıştır. FDI 2013 Dünya Dişhekimliği Kongresi Genel Kurulu’nda imzalanan İstanbul Deklarasyonu ile  dişhekiminin ve dişhekimliği hizmetlerinin genel sağlıktaki yerini sağlamlaştıracak ulusal sağlık politikalarını oluşturmada çok önemli bir adım atılmıştır.” 

Prof.Dr.Taner YÜCEL’in konuşma metni için tıklayınız...

FDI Başkanı Orlando Monteiro da SILVA’da yaptığı konuşmada, ‘’FDI, tüm dünyada 1 milyondan fazla dişhekimini temsil etmekte, özellikle DSÖ ve BM işbirliğiyle ağız sağlığı konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir. FDI’ın misyonu; dünyayı en uygun ağız sağlığına yönlendirmektir’’ dedi.

FDI Genel Kurulu, FDI’ın politik beyanları, Dünya Ağız Diş Sağlığı Forumu,  FDI’ın 2020 vizyonu  hakkında  ayrıntılı bilgileri de basın mensupları ile paylaşan SILVA sözlerine;  “FDI’daki meslekdaşlarım adına Türkiye’de ulusal ve yerel anlamda politik olarak en üst düzeylerde aldığımız destek ve teşvik için şükranlarımızı sunarak tamamlamak istiyorum. Bu destek önemli karar mercileri ve fikir liderlerinin ağız sağlığı sorununa atfettiği önemi göstermektedir. Bu destek aynı zamanda başarımızın da güvencesi olmuştur.” diyerek son verdi.

Orlando Monteiro da SILVA’nın konuşma metni için tıklayınız…

Basın Bülteni İçin Tıklayınız...