22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ VE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ
VE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI

22 Kasım'ın ‘Dişhekimliği Günü’ kabul edilmesinin nedeni, Dişçi Mektebi bütçesinin 22 Kasım 1908'de Maarif Nezareti'ne gönderilmesiyle kuruluş sürecinin başlamasıdır. 

Okulun kuruluş günü, Prof. Ziya Cemal Büyükaksoy tarafından Tıp Fakültesi Muallimler Meclisi'nin zabıt defterinde bulunan Dişçi Mektebi bütçesinin, Maarif Nezareti'ne gönderildiğine dair kayıt esas alınarak 22 Kasım 1908 olarak kabul edilmiştir. 40. Yıldönümü 22 Kasım 1948 günü Marmara Talebe Lokali'nde kutlandı. Gece Diştababeti Okulu Talebe Cemiyeti'nin Belediye Gazinosu'ndaki yemeğine Üniversite Rektörü de katıldı ve cemiyet her yıl 22 Kasım'da kuruluş yılı anısına bir gazete çıkarmaya başladı. 

Türk Dişhekimleri Birliği’nin 17.01.1996 tarihli başvurusu Sağlık Bakanlığı’nın 28.02.1996/ 1769, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07.02.1996/624 ve İç İşleri Bakanlığı’nın 26.04.1996 tarih ve 3204 sayılı oluru ile      22 Kasım, ‘Dişhekimliği Günü’ olarak kabul edilmiştir.

22 Kasım'ı içine alan hafta, ağız diş sağlığının yaşamımızdaki önemini topluma daha iyi yansıtmak amacıyla 1996 yılından itibaren  "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak bütün yurtta kutlanılmaya başlandı.