2015

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI PARLAMENTOSU TOPLANDI

Türk Dişhekimleri Birliği’nin girişimleriyle oluşturulan Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu Dünya Oral Sağlık Günü olarak kutlanan 20 Mart 2015 tarihinde ilk kez toplandı.  

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıya; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ,  CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir Gökmen ÖĞÜT, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Alev YÜCEL, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Nurhan İNCE,  İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Bekir TURAN,   İstanbul Halk Sağlığı Kurumu’ndan Ayşe Songül YARGICI, İstanbul’daki  Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimleri,  TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,  TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanları; Eser CİLASUN, Celal Korkut YILDIRIM, Prof.Dr. Murat AKKAYA, Dişhekimleri Odalarının Başkan ve Yöneticileri, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN, Türkiye Diyabet Vakfı’ndan Prof.Dr. Şehnaz KARADENİZ, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Arzu YORGANCIOĞLU, Türk Kardiyoloji Derneği’nden Prof. Dr. Taner GÖREN, Türk Üroloji Derneği’nden Prof. Dr. Bülent SEMERCİ, Sosyal Güvenlik Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yadigar GÖKALP İLHAN, Türkiye Halk Sağlığı  Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Türk Pedodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Figen SEYMEN, Türk Endodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Faruk HAZNEDAROĞLU, Türk Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Lütfi ERDEM, Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Nedim ÖZER, Okan Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY,    TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Eğitimi Komisyonu Üyeleri, TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri, TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu Üyeleri, TDB Genel Sağlık - ADS İşbirliği Geliştirme Komisyonu Üyeleri, TDB Türkiye`de Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Strateji Değerlendirmesi Çalışma Grubu Üyeleri ve  sponsor firma yetkilileri katıldılar.

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL konuşmasına başlamadan önce hastaların ağız diş sağlığı ilgili sorulara verdiği karakteristik yanıtları içeren kısa bir röportaj videosu sundu. Bu yanıtlardan yola çıkarak Ağız Diş Sağlığı Parlamentosunu toplamaya neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan YÜCEL, FDI’ın 2020 Vizyonuna paralel oluşturulan İstanbul Deklarasyonu’nun dişhekimlerine biçtiği yeni rol hakkında bilgiler verdi.   

YÜCEL;  toplumun genel sağlığının geliştirilmesi, kontrol ve korunmasında ağız diş sağlığı politikalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, günümüzde ağız diş sağlığı hastalıklarından korunmanın her zamankinden daha önemli olduğunu kaydederek, koruyucu hizmetlere yapılacak yatırımların bu tedavi hizmetlerine harcanacak bütçeleri de büyük oranda düşüreceği bilgisini verdi.  

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ de, 2002 yılı ile 2015 yılı arasındaki hizmet birimleri ve dişhekimlerinin sayısal verileri hakkında bilgiler vererek konuşmasına başladı. 

Nicel olarak hizmetlerde ciddi bir ilerleme sağlandığını belirten GÜMÜŞ,  nitelikte yaşanan sıkıntıları da izlediklerini, bundan sonra niteliği geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını işaret etti. Aile hekimliği sisteminde gelinen aşamayı da aktaran GÜMÜŞ, koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri için de aile dişhekimliği bir sistemi öngördükleri bilgisini verdi.  

Sağlık Bakanlığı`nın ana bütçesinin, kamu hastaneleri ve ilaçlara aktarıldığını belirten GÜMÜŞ, "Halk sağlığı bütçelerine baktığımızda daha az harcama yapıyoruz. Halk sağlığı bütçelerini artırmamız gerekiyor ki, kamu bütçelerindeki artışa engel olalım. Kamu hastanelerinin bütçelerini artırarak hiçbir sonuca varamayacağız" diye konuştu.  

Halk sağlığında temel koruyucu hizmetlerin bundan sonraki süreçte daha önemli olacağını aktaran GÜMÜŞ, bu alanın ekonomik olarak da desteklenmesi gerektiğini söyleyerek; "Daha az protez, daha az dolgu, daha az kanser, hepsini bir arada değerlendirmemiz lazım. Nasıl artırır değil, nasıl daha az akciğer kanseri tedavi ediyoruz dememiz lazım" dedi.

Türk Kardiyoloji Derneği’nden Prof.Dr.Taner GÖREN, Türkiye Diyabet Vakfı’ndan Prof.Dr. Şehnaz KARADENİZ, TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanı ve TDB Uzmanlık Komisyonu Başkanı  Prof.Dr.Murat AKKAYA, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof.Dr.Arzu YORGANCIOĞLU ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr.Alev YÜCEL`de  yaptıkları konuşmalarda; genel sağlık ve ağız diş sağlığı ilişkisi ve disiplinler arası işbirliğini ortaya koyan Parlamentonun önemine vurgu yaparken, hastalıkların risk faktörleri ve  ağız diş sağlığı sorunları ile ilgili bağlantılarına işaret ettiler.   

 

 

Neden Parlamento? 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2025 Global Aksiyon Planı’nda sağlık sisteminin bütün paydaşlarının beraber harekete geçirilmesine ve tüm sağlık potansiyelinden faydalanılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Yine DSÖ’nün Milenyum Gelişme Hedefleri Raporu’nda; sağlık politikalarını infeksiyöz hastalıkların yanı sıra bulaşıcı olmayan hastalıkları da katarak revize etmiş olması,  global olarak konunun ne kadar ciddiye alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu durum,  Birleşmiş Milletler’in 2011 yılındaki Genel Kurul’unda üye ülkelerin oybirliği ile kabul ettikleri politik deklarasyonda ifadesini bulurken,  FDI 2020 Vizyonu ve ardından 2013 Dünya Dişhekimliği Kongresi’nde kabul edilen İstanbul Deklarasyonu ile bu politik değişime paralel olarak;  toplumun genel sağlığının geliştirilmesi, kontrol ve korunmasında ağız diş sağlığı politikalarına daha fazla önem verilmesi ve bunların uygulanmasına ihtiyaç bulunduğu ve artık günümüzde ağız diş sağlığı hastalıklarından korunmanın her zamankinden daha önemli olduğu  ortaya konulmuştur. 

Dişhekimliği mesleği ve ağız diş sağlığı hizmetlerinin geleceğini yakından ilgilendiren politik görüş ve değişimin meslektaşlarımızla ve diğer sağlık bileşenleri ile paylaşılması ve toplumun aydınlatılması hedeflerine yönelik 20 Mart Dünya Oral Sağlık Gününde yaptığımız "Türk Dişhekimleri Birliği Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu"  toplantısı, Başta Sağlık Bakanlığı’nın üst düzey katılımı ve genel sağlığı temsilen bulaşıcı olmayan hastalık gruplarının dernek yetkililerinin  katılımıyla  gelecek için tarihi bir adıma öncülük edilmiştir. 

Türk Dişhekimleri Birliği; toplumun mevcut ağız diş sağlığı profili karşısında ülkenin bu günkü koşullarında ve batıdaki örnek ulusal çalışmalara göre koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin tüm dişhekimlerinden alınmasını, bunun toplumun genel sağlık halinin korunması ve sürdürülmesinde ve ayrıca sağlık ekonomisindeki tasarruf için de şart olduğunu ifade ederek, bunun ülkemizde de ancak ulusal bütünlük gösteren bir sağlık politikası yürütülerek çözülebileceğini yaptığı bilimsel çalışmalarla bir kere daha ortaya koymaktadır. 

Parlamento fikri; ağız diş sağlığındaki vizyon değişikliğinin konunun tüm taraflarını bir araya getirerek kamuoyuyla da paylaşılması ve sonrasında oluşturulacak çalışma gruplarıyla bu işbirliğinin daha güçlü şekilde ve bilimsel anlamda devam ettirilmesi,  politikalarımızın önce anlayış sonrasında uygulamalar bağlamında hayata geçirilmesi sürecini hızlandırmak üzere kamuoyu önüne konulmuş bir taahhüt belgesidir.

Ağız Diş Sağlığı Parlamento çalışmaları önümüzdeki günlerde yazılı belge olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ