TADS Yardımı

Sayı     : 001-1.  2511                                                                                   Tarih: 06.12.2019
Konu   : 2020 Yılı Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 
              Projeleri TDB Destek Bedeli

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi 11.Olağan Genel Kurulumuzda üye sayısı 1000’den az olan Odaların Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Projelerinin desteklenmesine karar verilmişti.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen  Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Projeler için  2020 yılında 7.590 (yedibinbeşyüzdoksan) TL.  katkıda bulunulmasına ve yılda bir kez ödenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.    

Saygılarımla,


Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
       
 

Dağıtım:  Üye Sayısı 1000’den Az Olan Odalar