KÜDBİP - Komşu Ülkeler İşbirliği Platformu

Coğrafi yakınlığı bulunan ülkelerin ulusal dişhekimleri birliklerini ortak bir zeminde buluşturup, dişhekimliği alanındaki çalışmalarını işbirliği içinde yürütmelerini sağlamak ve aynı zamanda komşu ülkeler arasında mesleki, siyasi ve ekonomik yakınlaşmaya katkıda bulunmak amacıyla Türk Dişhekimleri Birliği’nin öncülüğünde 2011 yılında Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu (KÜDBİP) kurulmuştur. 

Birliğimiz tarafından komşu ülkelere sunulan; Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu (KÜDBİP)  projesi, ilgili ülkeler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanmış ve destek bulmuştur. 

Platformun üyeleri; Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ürdün, Yemen ve Yunanistan’dır.

Komşu ülkelerle mesleki, bilimsel ve ekonomik boyutta gerçekleştireceğimiz ilişkilerimizin, bölge barışına da önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Platformun toplantılarına Diş Malzemeleri Sanayi temsilcileri de davet edilerek, sanayimizin bölgede söz sahibi olması amaçlanmaktadır.

1. Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı, 27 Mayıs 2011 tarihinde TDB 18. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamında (23-28 Mayıs 2011) İstanbul’da yapılmıştır. İlk toplantıda Mısır Dişhekimleri Birliği Başkanı olan Prof. Dr. Tarek ABBAS, Platform Başkanı olarak seçilmiş ve halen bu görevini yürütmektedir. Platformun  Sekretarya çalışmaları Türk Dişhekimleri Birliği tarafından üstlenilmiştir. Gelecek toplantı programlarına karar vermek amacıyla ayrıca bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

2. Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı, 1 Haziran 2012 tarihinde TDB 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (31 Mayıs- 2 Haziran 2012) kapsamında Ankara’da yapılmıştır.

3.Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı, 28-31 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılan FDI 101. Yıllık Dünya Dişhekimliği Kongresi kapsamında 29 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiştir.

4.Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı,  29 Mayıs 2014 tarihinde TDB 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (29-31 Mayıs 2014) kapsamında Kuşadası, Aydın’da yapılmıştır.

5.Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı,  29 Mayıs 2015 tarihinde TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (28-30 Mayıs 2015) kapsamında İstanbul’da yapılmıştır.

6.Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı,  19-20 Mayıs 2016 tarihlerinde TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (19-21 Mayıs 2016) kapsamında İzmir'de yapılmıştır.

7.Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı,  22 Eylül 2017 tarihinde TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (21-24 Eylül 2017) kapsamında İstanbul'da yapılmıştır.

8.Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı,  28 Eylül 2018 tarihinde TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (27-30 Eylül 2018) kapsamında İstanbul'da yapılmıştır.

9.Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı,  9 Eylül 2022 tarihinde TDB 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (8-11 Eylül 2022) kapsamında İstanbul'da yapılmıştır.

Artık geleneksel hale gelen ve bölgemizdeki ağız diş sağlığı sorunlarının  çözümünde olumlu  katkı sağlayacak  işbirliği toplantılarının, uzun vadede Türk Dişhekimleri Birliği tarafından her yıl düzenli olarak yapılan uluslararası kongreler içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

KÜDBİP hakkında detaylı bilgi almak için; http://www.ndacp.net/index.php