ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Türk dişhekimliği; bugün örgütlenmesi, bilimsel düzeyi ve endüstrisiyle uluslararası ölçekte tüm sanayileşmiş ülkeler ile rekabet edecek güce ve olgunluğa erişmiştir. Rekabet gücü ve kazanılan vizyon,  ileriye yönelik beklentilerimizi arttırmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği bu hedef için kuruluşunu takiben uzun soluklu bir çalışma içine girmiş; artık, hem bölgesinde hem de dünyada çalışmaları ve uluslararası ilişkileri ile tanınan saygın bir meslek örgütü haline gelmiştir.

Birliğimiz tarafından ülkemiz adına önümüze koyduğumuz hedefimize ulaşmak için mesleğin bileşenleri; Dişhekimliği Fakülteleri, Dişhekimliği Bilimsel Dernekleri, Dişhekimliği Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Diş Teknisyenleri Odalarıyla birlikteliğimizi geliştirmek ve ortak hareket etmek iradesini ortaya koyarak, bu birlikteliğin sağlanmasında öncü rol üstlenilmiştir.

Bu bağlamda Birliğimiz, 1988 yılında Dünya Dişhekimleri Birliği’ne (FDI) ve 1992 yılında da Avrupa Dişhekimleri Bölgesel Organizasyonu`na (ERO) üye olmuştur.

Yakın çevresinde ise Balkan ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Pakistan ve İran, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Lübnan, Mısır, Ürdün, Filistin, Yemen, Tunus gibi Arap ülkeleri ile mesleki dayanışmasını en üst seviyede sürdürmektedir. Birliğimiz tarafından 2011 yılında komşu ülkelere sunulan; Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu (KÜDBİP)  projesi, ilgili ülkeler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanmış ve destek bularak hayata geçirilmiştir.