2013

 TDB 2013 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

Dişhekimlerinin 2013 yılında uygulayacakları TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, Merkez Yönetim Kurulumuzun 12-13 Aralık 2012 tarihli toplantısında Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenmiştir.

 

- 1.Grup İllerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

- 1.Grup İlçelerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

- 2.Grup İllerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

- 2.Grup İlçelerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

- 3.Grup İllerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

- 3.Grup İlçelerde uygulanacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi