Sabah Akşam Dişlerimi Fırçalarım Projesi

“SABAH AKŞAM DİŞLERİMİ FIRÇALARIM" PROJESİ 

Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) ve UNILEVER ortaklığı ile küresel ölçekte hayata geçirilen Yaşa, Öğren, Gül Projesi’nin (LLL) Türkiye ayağında; Türk Dişhekimleri Birliği olarak Prof.Dr.İnci OKTAY koordinatörlüğünde, ülkemizdeki ağız sağlığı profilinin saptanmasını hedefleyen  ve 2008-2011 yılları arasında sürdürülen “Ulusal Ağız Sağlığı Analizi Projesi’’ hayata geçirilmiştir.

`Yaşa, Öğren, Gül` (LLL) Projelerinin FDI ve UNİLEVER tarafından Faz II Projesi olarak sürdürülmesine karar verilmesi üzerine, Türk Dişhekimleri Birliği olarak, “Sabah Akşam Dişlerimi Fırçalarım” Projesi yapılmasına karar verilmiştir. Bu Proje ile floridli diş macunuyla günde 2 kez diş fırçalamaya özendirme yoluyla hem floridlerin koruyucu etkisinden yararlanmak hem de düzenli diş fırçalayarak olumlu davranış değişikliği kazandırılması hedeflenmektedir.

TDB, FDI ve UNİLEVER işbirliği ile Prof.Dr.İnci OKTAY başkanlığında 3 yıl sürecek olan proje;  İstanbul’da 8 İlköğretim okulunda 31 şubede, Aralık 2010 tarihinde başlatılmıştır.

Faz II Projesi ile