Dişhekimliği Fakülteleri

KURULUŞ TARİHLERİNE GÖRE DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ

 
S.NO DİŞHEKİMLİĞİ
FAKÜLTELERİ
KURULUŞ
YILI

1

 İstanbul

1908

2

 Hacettepe

1963

3

 Marmara

1963

4

 Ankara

1963

5

 Ege

1969

6

 Atatürk

1971

7

 Dicle

1976

8  Gazi (*) 1982

9

 Selçuk

1987

10

 Ondokuz Mayıs

1992

11

 Çukurova

1993

12

 Süleyman Demirel

1995

13

 Bursa Uludağ

1995

14

 Sivas Cumhuriyet

1996

15

 Yeditepe

1996

16

 Başkent

1999

17

 Erciyes

2001

18

 İnönü

2001

19

 Kırıkkale

2002

20

 Karadeniz Teknik

2003

21

 Kocaeli

2006

22

 Gaziantep

2006

23

 İstanbul Aydın

2007

24

 Zonguldak Bülent Ecevit

2008

25

 Eskişehir Osmangazi

2008

26

 Van Yüzüncü Yıl

2008

27

 Ordu

2009

28

 İstanbul Yeni Yüzyıl

2009

29

 İstanbul Medipol

2009

30

 Bolu Abant İzzet Baysal

2010

31

 Bezm-i Alem Vakıf

2010

32

 İzmir Katip Çelebi

2010

33

 Akdeniz

2010

34

 Hatay Mustafa Kemal

2010

35

 Recep Tayyip Erdoğan

2010

36

 Adıyaman

2011

37

 Aydın Adnan Menderes

2011

38

 Tokat Gaziosmanpaşa

2011

39

 Trakya

2011

40

 Kafkas

2012

41

 Pamukkale

2012

42

 Manisa Celal Bayar

2012

43

 Necmettin Erbakan

2012

44

 Sanko

2013

45

 Bingöl

2013

46

 Erzincan Binali Yıldırım

2013

47

 Fırat

2013

48

 Karabük

2013

49

 İstanbul Okan

2013

50

 Uşak

2013

51

 Biruni

2014

52

 Ankara Yıldırım Beyazıt

2014

53

 Sakarya

2014

54

 İstanbul Beykent

2014

55

 Altınbaş (İstanbul Kemerburgaz)

2014

56

 KTO Karatay

2014

57

 Nuh Naci Yazgan

2014

58

 Ufuk

2014

59

 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar

2015

60

 İstinye

2015

61  Çanakkale Onsekiz Mart 2015
62  Giresun 2015
63  Harran 2015
64  İstanbul Medeniyet 2015
65  Kahramanmaraş Sütcü İmam 2015
66  Mersin 2015
67  Sağlık Bilimleri Hamidiye 2016
68  Sağlık Bilimleri Gülhane 2016
69  Alanya Alaaddin Keykubat 2016
70  İzmir Demokrasi 2016
71  Bahçeşehir 2017
72  Tekirdağ Namık Kemal 2017
73  Muğla Sıtkı Koçman 2017
74  Mehmet Akif Ersoy 2017
75  Lokman Hekim 2017
76  İstanbul Kent 2018
77  Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 2018
78  Kütahya Sağlık Bilimleri (**) 2018
79  İstanbul-Cerrahpaşa 2018
80  İstanbul Atlas 2018
81  İzmir Tınaztepe 2018
82  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri (***) 2018
83  İstanbul Sağlık ve Teknoloji (****) 2018
84  Ankara Medipol 2018
85  Hitit 2018
86  Nevşehir Hacı Bektaş Veli 2018
87  Karamanoğlu Mehmet Bey 2018
88  İstanbul Galata 2019
89  Antalya Bilim 2019
90  Dokuz Eylül 2019
91  İstanbul Gelişim 2019
92  Niğde Ömer Halis Demir 2019
93  Çankırı Karatekin 2020
94  Kapadokya 2020
95  Kocaeli Sağlık ve Teknoloji 2020
96  Üsküdar 2020
97  Yozgat Bozok 2020
98  Iğdır 2021
99  Aksaray 2021
100  Batman 2021
101  Muş Alparslan 2021
102  İstanbul Nişantaşı 2021
103  Bilecik Şeyh Edebali 2021
104  Kastamonu 2022
105  Atılım 2023


(*) 625 Sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” uyarınca 1968 – 1969 ders yılında Ankara’da iki Dişhekimliği Yüksekokulu açılmıştır. Bunlardan biri “Başkent Diş Hekimliği Yüksekokulu” diğeri ise “Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu” dur. 1472 Sayılı yasa ile 1971 yılında devletleştirilen iki özel yüksekokul Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlanmış ve 2237 sayılı karar uyarınca Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu’nun tüzel varlığına son verilerek 8 Kasım 1978’de A.İ.T.İ.A. “Diş Hekimliği Fakültesi” adını almıştır. 20 Temmuz 1982’de 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile, Fakülte yeni kurulan Gazi Üniversitesi’ne bağlanmış ve “Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi”ni oluşturmuştur.

(**) 2011 yılında kurulan Dumlupınar Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7141 sayılı kanunla, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

(***) 2011 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7141 sayılı kanunla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

(****)  Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin adı 26.03.2020 tarih ve  31080 sayılı (mükerrer)  Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

NOT: Şifa ve Zirve Üniversiteleri OHAL kararı ile kapatılmıştır. (23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 inci maddesi)

 

HENÜZ EĞİTİME BAŞLAMAMIŞ
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ

1

 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
2  Aksaray
3  Atılım 
4  Bilecik Şeyh Edebali
5  Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji
6  Hitit
7  Iğdır
8  Kastamonu

9

 KTO Karatay
10  Manisa Celal Bayar
11  Muş Alparslan

12

 Sanko
13  Tekirdağ Namık Kemal

14

 Ufuk