POS CİHAZI

Dişhekimlerinin muayenehanelerinde POS cihazı bulundurmalarını zorunlu kılan 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren, 379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Tebliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay`da açtığımız dava, Danıştay 4.Dairesi`nde esastan görüşülmüş olup, tebliğin iptali yönündeki talebimiz, E.2008/429, K.2010/4960 sayılı kararla reddedilmişti.

Ayrıca tebliğin iptali için bir meslektaşımızın açtığı ve Birliğimiz Hukuk Bürosunca üstlenilen davadaki iptal talebimiz de aynı gerekçelerle Danıştay 4.Dairesi`nin E.2008/9520, K.2010/4959 sayılı kararıyla reddedilmişti.

Söz konusu kararlar, Birliğimiz tarafından Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz edilmiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, "artık vatandaşın kredi kartı ile ödeme yapmasının çok yaygın hale geldiği, Devletin de işyerlerinde pos bulundurma zorunluluğu getirmesine ilişkin yasal hakkı bulunduğu" gerekçesiyle Danıştay 4. Daire tarafından verilen ret kararlarının temyiz istemlerini oybirliği ile reddetmiştir.

Bu karara göre, POS cihazı bulundurulması ile ilgili Tebliğ hükümleri doğrultusunda uygulama devam edecektir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu`nun E.No.2011/291, K.No.2011/547 sayılı kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu`nun E.No.2011/292, K.No.2011/548 sayılı kararı

 

POS CİHAZI KULLANIMI İLE İLGİLİ GELİŞMELER

   
POS Cihazında TEB`in Uygulaması (20.03.2012)
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu`nun E.No.2011/292, K.No.2011/548 sayılı kararı (28.09.2011)
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu`nun E.No.2011/291, K.No.2011/547 sayılı kararı (28.09.2011)
Bursa 4.Sulh Hukuk Mahkemesi : POS Cihazındaki Kullanım Noksanlıklarının Meydana Gelmesinde Kusur Bankaya Aittir (03.06.2011)
Danıştay 4.Dairesi`nin E.2008/429, K.2010/4960 sayılı kararı (13.10.2010)
Danıştay 4.Dairesi`nin E.2008/9520, K.2010/4959 sayılı kararı (13.10.2010)
POS Cezalarının İadesi Hakkında T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı (18.02.2010)

POS Cezası İçin Verilen Usulsüzlük Cezası Hukuka Aykırı Bulundu (07.12.2009)

Bankaların POS Cihazı Koşulları (Güncellenen)  (01.04.2009)

Gün içerisinde POS Cihazı ile herhangi bir işlem yapılmaması halinde gün sonunda "kapanış raporu" alınıp alınmamasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının yazısı  (13.03.2009)

Maliye Bakanlığından Pos Cihazı Açıklaması (Sirküler) (18.02.2009) 
 POS Cihazına Dava (23.12.2008)
POS Cihazı Kullanımıyla İlgili Maliye Bakanlığı Yeni Bir  Açıklama Yaptı (01.09.2008)
POS Cihazı Kullanımında Sorunların Giderilmesi Konusunda Görüşmeler Sürüyor (26.08.2008)
POS Cihazları İle İlgili Yeni Danıştay Kararı (01.08.2008)

Yeni POS Cihazlarını 01.06.2008 Tarihinden İtibaren Kullanmaya Başlayacak Meslektaşlarımız, Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemeyecek (30.05.2008)

POS Cihazlarını Bulundurma ve Kullanma Tarihi 1 Eylül 2008`e Ertelendi (28.05.2008)  
POS Makinesi Edinme Koşulları Hakkında  Banka Şubelerinin Bilgilendirilmesi İstendi (26.05.2008)  
POS Makinesi Kullanımı İçin Bankalarla Yapılan Görüşmeler Sonuçlandı (13.05.2008)  

Dişhekimlerine POS Makinesi Kullanma ve Bulundurma Zorunluluğu Getiren Tebliğin İptali İçin Dava Açıldı (06.02.2008) 

POS Makinasına İlişkin Herhangi Bir Bankayla Anlaşmamız Bulunmamaktadır (25.01.2008)
Dişhekimlerine Kredi Kartı Okuyucusu (Pos-Par Of Sale ) Bulundurma ve Kullanma Zorunluluğu Getirildi (07.01.2008)


Güncelleme: 20.03.2012