2010


 TEDAVİ ÜCRETLERİ / Sağlık Uygulama Tebliğleri / 2010


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ MEVCUT UYGULAMA

9 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete`de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin "Diş Tedavileri" başlıklı 4.5.1. maddesine;

"(5) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucuları diş ünitelerindeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin tedavi giderlerinin finansmanının Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-7/B`de yer alan usul ve esaslar dikkate alınır." fıkrası eklenmiştir.

Tebliğe göre sevklerde;

1. % 40 ve üzerinde özürlü kişiler hariç olmak üzere kapsamdaki kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından tedavinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları,

2. % 40 ve üzerinde özürlü kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için özürlülük durumunu belgelendirmek kaydıyla müracaat ettikleri Kurumla sözleşmeli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen sağlık hizmeti sunucularında tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları,

Zorunluluğu eskiden olduğu gibi devam etmektedir.

Bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin aksine Tebliğde sadece Ortodonti sevkleri konusunda bir değişiklik söz konusudur.

Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar için ise sevk koşulu yerine; bundan böyle Sağlık Bakanlığı`na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince en az bir ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip dişhekiminin yer aldığı üç dişhekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekecektir.

Tedavinin başlanacağı il sınırları içerisinde, ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip dişhekiminin bulunmaması halinde sağlık kurulu üç dişhekiminden oluşabilecek, Sağlık kurulu raporunda yapılan tedavinin estetik amaçlı olmadığı ve maloklüzyon tipi açıkça belirtilecektir. Hastaların tedavisine Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde başlanılması gerekmektedir.

Tebliğe göre ödemelerde;

Ortodontik tedaviler dışındaki ağız ve diş sağlığı hizmet bedellerinin, SGK tarafından hastalara yapılacak ödemelerinde Türk Dişhekimleri Birliği`ne ait "Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Rehber Tarifesi``nde yer alan fiyatlar tavan olarak kabul edilmekle birlikte, fatura tutarı esas alınacak ancak ödeme tutarı; tedavinin yapıldığı ilde o işlem için fatura edilen en düşük fatura tutarını geçemeyecektir. En düşük tutarın SUT eki Ek-7 de yer alan tutardan az olması halinde bu tutar en düşük tutar hesabında dikkate alınmayacaktır.

Ortodontik tedavilerde kişilere ait faturaların ödemeleri SUT eki Ek-7/B-2`de yer alan formlar üzerinden üç aşamada yapılacak, her bir aşama tamamlandığında tedavi bedelinin 1/3 tutarı ödenecektir.

Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-7 Listesinde (*) işaretli olan tedaviler ile 7.1 başlıklı bölümde yer alan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

Tebliğde 15/10/2012 tarihinden önce alınan sevke istinaden uygulanan ortodontik ve diğer tedaviler 2010/41 nolu Genelgeye göre sonuçlandırılacağına yer verilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliği 2010 ve Ekleri (10.01.2013 tarihli revizyonlar işlenmiş güncel hali)

Sağlık Uygulama Tebliği 2010

Sağlık Uygulama Tebliği 2010 EK-7 Puan

Sağlık Uygulama Tebliği 2010 EK-7 Ücretlendirme

Sağlık Uygulama Tebliği 29.09.2012 EK-7 Ücretlendirme

Sağlık Uygulama Tebliği 2010 EK-7A...