Maliye Bakanlığı Vergi İletişim Merkezleri

 
MALİYE BAKANLIĞI VERGİ İLETİŞİM MERKEZLERİ  

Maliye Bakanlığı’ndan tüm kurum ve kuruluşlara gönderilen 24.03.2008/ 029049 sayılı yazıda; vergi ile ilgili konularda danışma ve bilgilendirme yapmak amacıyla Vergi İletişim Merkezi-VİMER ve Mükellef Hizmetleri Merkezi kurulduğu bildirilerek, üyelerimizin bilgilendirilmesi istenilmiştir.

 Mükellef Hizmetleri Merkezi için tıklayınız…