TDB EĞİTİM BURSU

TDB Eğitim Bursu için her eğitim yılının başında web sitesi üzerinden ve Dişhekimliği Fakülteleri aracılığıyla duyurular yapılmaktadır. Fakültelerimizin görüşleri alındıktan sonra yapılan başvurular, TDB Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve burs verilecek ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenmektedir.

Birliğimiz tarafından 2007–2008 öğretim yılından başlayarak her yıl Dişhekimliği Fakültesi 1.sınıfta okuyan 10 öğrenciye, 5 yıl süreyle 1.000 (bin) TL karşılıklı olarak burs verilmekte iken, 2016-2017 eğitim döneminde sayı arttırılarak 20 öğrenciye 2.000’er (iki bin)TL, 2021-2022 döneminden itibaren de 20 öğrenciye 5.000’er (beş bin) TL burs verilmeye başlanmıştır. Ayrıca ara sınıflarda olup, ihtiyaç sahibi öğrencilerden başvuruda bulunulması halinde bu başvurular da değerlendirmeye alınabilmektedir.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde TDB Eğitim Bursu’nun 10.800 TL olmasına karar verilmiştir. Şimdiye kadar toplam 148 öğrenciye burs verilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan 83 öğrencimiz geri ödemelerini tamamlamış olup, 53 öğrencimizin ise burs geri ödemeleri devam etmektedir. Halen 65 öğrenci burs almaktadır