TDB EĞİTİM BURSU

TDB Eğitim Bursu için her eğitim yılının başında web sitesi üzerinden ve Dişhekimliği Fakülteleri aracılığıyla duyurular yapılmaktadır. Fakültelerimizin görüşleri alındıktan sonra yapılan başvurular, TDB Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve burs verilecek ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenmektedir.

Birliğimiz tarafından 2007–2008 öğretim yılından başlayarak her yıl Dişhekimliği Fakültesi 1. sınıfta okuyan 10 öğrenciye, 5 yıl süreyle 1.000 (bin) TL karşılıklı olarak burs verilmekte iken, 2016-2017 eğitim döneminden itibaren sayı arttırılarak 20 öğrenciye 2.000’er (iki bin) TL burs verilmeye başlanmıştır. Ayrıca ara sınıflarda olup ihtiyaç sahibi öğrencilerden başvuruda bulunulması halinde bu başvurular da değerlendirmeye alınabilmektedir.

2019-2020 eğitim döneminde 20 öğrenciye, 2020-2021 eğitim dönemi içinse 7 öğrenciye 2.000’er (ikibin) TL burs verilmiştir.

Haziran 2021 itibarıyla toplam 143 öğrenciye burs verilmiş olup, eğitimlerini tamamlayan 84 öğrencimizin ise burs geri ödemeleri devam etmektedir. Halen 48 öğrenci burs almaktadır.