Bilinçli Tüketici Kimdir?

 
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KİMDİR?

  • Bir mal veya hizmeti satın alırken temel gereksinimini ön planda tutar
  • Satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırır
  • Firmalar arasında güvenilirliği ön planda tutar
  • Hakkını bilir, haklarına sahip çıkar ve savunur
  • Çevreye karşı duyarlıdır. Yurdunun ve dünyanın her köşesini kendi evi olarak düşünür
  • Medyanın ve reklamların etkisinde kalarak davranış göstermez
  • Tüketimin nesnesi değil öznesi olduğunu düşünür
  • Her çeşit savurganlık üre israfın karşısındadır
  • Tüketici haklarının yerleştirilmesi ve korunmasının tüketicilerin örgütlenmeleri ile sağlanabileceğine inanır

TDB
Tüketici Hakları Komisyonu