Sözleşmeli Çalışan Dişhekimleri ve Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri

GENELGE
Sayı    : 001-1.  1798                                                                                    Tarih : 21.12.2020
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri   
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2021 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;      11.625 TL.
Yarım gün çalışanlarda;     8.000 TL.
Saat ücreti ise;                       425 TL. olarak belirlenmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim.


Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

***

 

GENELGE
Sayı    : 001-1. 1799                                                                                       Tarih : 21.12.2020
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri    

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2021 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;     14.520 TL.
Yarım gün çalışanlarda;   10.000 TL.
Saat ücreti ise;                       535 TL. olarak belirlenmiştir.
 
 Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

------------

 

GENELGE
Sayı    : 001-1. 2507                                                                                      Tarih : 06.12.2019
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri  
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2020 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;      10.110 TL.
Yarım gün çalışanlarda;     6.960 TL.
Saat ücreti ise;                     370 TL. olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri


***

 

GENELGE
Sayı    : 001-1. 2508                                                                                       Tarih : 06.12.2019
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri   
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2020 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;     12.627 TL.
Yarım gün çalışanlarda;    8.705 TL.
Saat ücreti ise;                     465 TL. olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

------------

 

GENELGE
Sayı     : 001-1. 2772                                                                                    Tarih : 19.12.2018
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;      8.790 TL.
Yarım gün çalışanlarda;   6.050 TL.
Saat ücreti ise;                     320 TL. olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

***

GENELGE
Sayı     : 001-1. 2773                                                                                    Tarih : 19.12.2018
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;     10.980 TL.
Yarım gün çalışanlarda;    7.570 TL.
Saat ücreti ise;                     405 TL. olarak belirlenmiştir.

Saygılarımla,

Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri