Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetimi

  
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ DENETİMİ
  

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından sağlık meslek birlikleri ve diğer sağlık örgütlerine gönderilen 11.02.2008 tarih ve B.13.1SGK.00.00/ 002599 sayılı yazıda; 2009 yılı çalışma plan ve programı çerçevesinde, özel sağlık kuruluşlarının çalıştırdığı personelin çalışmalarının sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında tespitine yönelik genel denetimler yapılacağı ifade edilmektedir.

Yapılacak olan denetimlerde, özel sağlık kuruluşunda 2008 yılı içerisinde çalıştırılan personelin çalışma gün sayıları ile kazançlarının SGK’ye tam olarak bildirilip bildirilmediği, özel sağlık kuruluşunun nitelik ve kapasitesine göre işyerinde çalıştırılması gereken asgari personel sayısı ile diğer kamu kurumlarına yapılan bildirimler üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulacağı belirtilmektedir.

Yazının ekinde yer alan Özel Sağlık Kuruluşları İçin Bilgilendirme Notu`nda, özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilen personelin çalışmalarının SGK’ye bildirilmesi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar ve yapılacak denetimin usul ve esaslarına yer verilmiştir.

Meslektaşlarımızın, SGK Başkanlığı’nın ekteki Özel Sağlık Kuruluşları İçin Bilgilendirme Notu’nu dikkate almalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.

“Özel Sağlık Kuruluşları İçin Bilgilendirme Notu” için tıklayınız…