Muayenehanelerde Bulunması ve Asılması Gerekenler

MUAYENEHANELERDE BULUNMASI VE ASILMASI GEREKENLER

Zorunlu Olanlar 

 • İşyeri Ruhsatı 
 • Vergi Levhası 
 • Çalışan diş hekimlerine ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı veya müdürlük tarafından onaylı birer örneği duvarda asılı bulundurulur. 
 • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi  ( çalışan personel varsa ) 
 • Çalışma Sürelerini Gösteren Tabela 
 • Pos Cihazı (Muayenehane açıldıktan sonra 1 ay içinde temin edilmelidir) 
 • Serbest Meslek Makbuzu ya da Fatura 
 • Reçete 
 • Müdürlük tarafından onaylı Protokol Defteri 
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri 
 • Sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği müdürlük ve meslek odasının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste (Hasta Bekleme Salonunda) 
 • Sağlık kuruluşlarında acil müdahale için gerekli olan ilaç ve malzemeler


A- Tıbbi Malzemeler

 1. Ambu seti,

- Solunum balonu ve solunum maskeleri (erişkin ve çocuk boy)
- Airway (erişkin ve çocuk boy)

 1. Laringoskop takımı (erişkin ve çocuk boy),
 2. Oral veya nasalentübasyon tüpleri (erişkin ve çocuk boy),
 3. Laringeal maske (erişkin ve çocuk boy),
 4. Magill pensi,
 5. Guide (zor hava yolu durumlarında kullanılan çubuk),
 6. İntraket,
 7. Enjektör(Muhtelif),
 8. Turnike
 9. Sütur seti
 10. Flaster
 11. Manşonlu tansiyon aleti ( 1 adet erişkin ve 1 adet çocuk boy),


B-Sarf Malzemeler

 1. Kortikosteroidler
 2. Antihistaminikler
 3. Vasopressörler
 4. Antihipertansifler (dil altı)
 5. Antikolinerjik