SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ

2022 YILI
(01.08.2022 tarihinden itibaren geçerlidir)

GENELGE
Sayı    : 001-1.1503                                                                                       Tarih : 04.08.2022
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 20-21 Temmuz 2022 tarihli toplantısında, 01.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin 2022 yılı net ücretlerinin; 

Tam gün çalışanlarda;      16.875 TL.
Yarım gün çalışanlarda;   11.475 TL.
Saat ücreti ise;                        640 TL. olarak güncellenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

K. Tümay İmre
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

GENELGE
Sayı    : 001-1.1504                                                                                     Tarih : 04.08.2022
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 20-21 Temmuz 2022 tarihli toplantısında, 01.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin 2022 yılı net ücretlerinin;

Tam gün çalışanlarda;     20.925 TL.
Yarım gün çalışanlarda;  14.515 TL.
Saat ücreti ise;                       810 TL. olarak güncellenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

K. Tümay İmre
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

2022 YILI
(01.01.2022 - 31.07.2022 tarihleri arasında geçerlidir)

GENELGE
Sayı    : 001-1.1823                                                                                     Tarih : 03.12.2021
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 1-2 Aralık 2021 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2022 yılı için net;

Tam gün çalışanlarda;      12.500 TL.
Yarım gün çalışanlarda;     8.500 TL.
Saat ücreti ise;                      475 TL. olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla,

K.Tümay İmre
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

GENELGE
Sayı    : 001-1.1824                                                                                        Tarih : 03.12.2021
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri  

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 1-2 Aralık 2021 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2022 yılı için net;      

Tam gün çalışanlarda;     15.500 TL.
Yarım gün çalışanlarda;  10.750 TL.
Saat ücreti ise;                      600 TL. olarak belirlenmiştir.
 
Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

K.Tümay İmre
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

2021 YILI

GENELGE
Sayı    : 001-1.1798                                                                                    Tarih : 21.12.2020
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri   
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2021 yılı için net; 

Tam gün çalışanlarda;      11.625 TL.
Yarım gün çalışanlarda;     8.000 TL.
Saat ücreti ise;                       425 TL. olarak belirlenmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

GENELGE
Sayı    : 001-1.1799                                                                                       Tarih : 21.12.2020
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri    

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2021 yılı için net; 

Tam gün çalışanlarda;     14.520 TL.
Yarım gün çalışanlarda;   10.000 TL.
Saat ücreti ise;                       535 TL. olarak belirlenmiştir.
 
Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

2020 YILI

GENELGE
Sayı    : 001-1.2507                                                                                      Tarih : 06.12.2019
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri  
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2020 yılı için net;

Tam gün çalışanlarda;      10.110 TL.
Yarım gün çalışanlarda;     6.960 TL.
Saat ücreti ise;                     370 TL. olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

GENELGE
Sayı    : 001-1.2508                                                                                       Tarih : 06.12.2019
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri   
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2020 yılı için net;  

Tam gün çalışanlarda;     12.627 TL.
Yarım gün çalışanlarda;    8.705 TL.
Saat ücreti ise;                     465 TL. olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

2019 YILI

GENELGE
Sayı     : 001-1.2772                                                                                    Tarih : 19.12.2018
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için net; 

Tam gün çalışanlarda;      8.790 TL.
Yarım gün çalışanlarda;   6.050 TL.
Saat ücreti ise;                     320 TL. olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

GENELGE
Sayı     : 001-1.2773                                                                                    Tarih : 19.12.2018
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için net;

Tam gün çalışanlarda;     10.980 TL.
Yarım gün çalışanlarda;    7.570 TL.
Saat ücreti ise;                     405 TL. olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri