ERO; DİŞHEKİMLİĞİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?


Avrupa Dişhekimleri Bölgesel Organizasyonu (ERO) ve Avrupa Dişhekimleri Konseyi (CED)  ortaklığında; 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla hastalara yönelik olarak  dişhekimliğinde antibiyotik kullanımı bilgilendirme broşürü hazırlandı.