TDBD 184.SAYI BAŞYAZI
`Gücümüz Birliğimizdir`


TDBD 184.SAYI BAŞYAZI
Gücümüz birliğimizdir

Değerli Meslektaşım,

8-10 Temmuz tarihlerinde TDB 18. Olağan Genel Kurulu’nu yapacağız. Çok zor bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemde bizi derinden etkileyen ve üzen başta Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Oral ve Kayseri Dişhekimleri Odası Başkanımız Emrullah Maraş olmak üzere kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına ve vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine ve camiamıza sabırlar dilerim.

TDB tarihinde ilklerle anılacak olan 17/2. Dönem Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve tüm komisyonlarımız olarak önce 6 ay kısalan sonra da pandemi ile 8 ay uzayan bir görev dönemi geçirdik. Covid-19 pandemi süreciyle yaşadığımız olağanüstü koşullara rağmen mesleki onurumuzu ve sağlığın ayrılmaz parçası olan halkın ağız diş sağlığına ulaşım hakkını koruyabilmek için elimizden gelen çabayı gösterdik. 

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de TDB odalarımızla tam bir uyum ve katılımcı bir anlayış çerçevesinde çalışarak, bilimsel temellere dayalı, koruyucu ağız-diş sağlığı politikaları oluşturmak, evrensel mesleki etik değerlerle meslek disiplinini sağlamak, meslek standartlarını yükseltmek için özveriyle çalışmalarına devam edecektir.

Meslek politikalarını oluşturmak üzere çalışmalar yapan komisyonların daha aktif ve üretken olarak planlanması, siyasi popülizmin birer eseri olarak plansızca açılan dişhekimliği fakültelerinin mesleğimizde ve genç kuşaklarda yarattığı yıkımların giderilmesi konusundaki girişimlerimizin her platformda  paylaşılmaya devam edilmesi, ucuz iş gücü olarak görülen genç meslektaşlarımıza, emeklerinin karşılıklarını alabilecekleri yeni istihdam alanları kazandırılması, mezuniyet sonrası süreçte sürekli dişhekimliği eğitiminin zorunlu olması, TDB Akademi bilimsel etkinliklerinin dijitalleştirilmesiyle her meslektaşımız için mezuniyet sonrası eğitimin ulaşılabilir hale getirilmesi gibi konularda yaptığımız çalışmalara devam edilmesi önümüzdeki dönemde de meslek birliğimizin öncelikleri arasında yer alacaktır.

Sunduğumuz Genel Kurul Çalışma Raporunda önceki dönem raporlarından farklı olarak, dişhekimliği fakültelerinin hızla artan sayısı ve kontenjanları, özelde hizmet sunumu, Çekirdek Eğitim Müfredatı, malzeme fiyat artışları gibi süregelen sorunların yanında pandemi sürecinde yaşadığımız kişisel koruyucu ekipman, filyasyon, artan maliyet sorunları, kısa çalışma ödeneği gibi sorunlar hakkında da yapılan çalışmalar ve geleceğimiz olan TDB Öğrenci Kolunun çalışmalarına yer verdik.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu olağanüstü koşullar içerisinde toplanacak Genel Kurulumuzda emeğimizin değerini bulduğu laik, demokratik ve barış içerisinde bir ülkede daha sağlıklı bir mesleki ortamı nasıl oluşturacağımızı tartışacağız. TDB yönetmelik ve yönergelerini bilişim çağının yeterliliklerine göre düzenlemek önümüzdeki görevlerden biridir. TDB’nin çalışmalarını sosyal medya platformlarında gereğince duyurmak kamuoyunda tanınırlığımız kadar meslektaşlarımıza dokunmamızı da artıracaktır.

Bu Genel Kurulumuzun sizlerin görev verdiği delegelerin ve adayların birlik, hoşgörü ve etik  değerlere önem verdiği demokratik bir ortamda geçeceğine inanarak, demokrasinin temel taşı olan meslek birliklerinin temelinin de demokratik olduğunu göstereceğine eminim. TDB sizlerin verdiği güçle genel kurullarda oluşan iradeyle meslek saygınlığımız için çalışmalarını sürdürecektir.

Siz değerli meslektaşlarımın meslek sorunları çözümünde ve meslek saygınlığımızın korunmasında odalarımızda ve Birliğimizde görev almanızın meslek birliğimizin geleceğine güç katacağına inanıyor, ‘gücümüz birliğimizdir’ ilkesini hep beraber yaşatmaya davet ediyorum.

Prof.Dr. Atilla Stephan Ataç
TDB Genel Başkanı