8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN...


Bundan 164 yıl önce ABD'de tekstil işçisi kadınların düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırılmalarını protesto ederken çıkan yangında can vermeleri üzerine 8 Mart tarihi Dünya Kadınlar Günü olarak anılmaya başlandı. Ne yazık ki üzerinden bu kadar yıl geçmesine rağmen kadınlar hala iş ve eğitim için eşitlik savaşı vermelerinin yanında, şiddete maruz kalmaya devam ediyor, kendi yaşamlarına kendileri karar verme haklarını savunmaya çalışırken öldürülüyorlar. Topluma dayatılan cinsiyetçi politikalar karşısında,  Türkiye'nin de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin mutlaka  uygulanması, sosyo-ekonomik haklarının (eşit işe eşit ücret, doğum-süt izni, mobbing, emeklilik ...) çağdaş evrensel hukuk normlarında olabilmesi ve eğitimde eşitlik için mücadeleye devam edecek kadınlar.

Nasıl görüneceğine, ne giyeceğine, hangi saatte nerede olacağına, doğurup doğurmayacağına kendi iradeleriyle karar verecekler. 

Cumhuriyet ve kazanımlarının farkında olarak, karanlığa karşı aydınlığa yürümeye devam edecekler.

Bütün kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü emeğe saygıyla kutluyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği