2021 YILI ÜYE AİDATLARI 2 EŞİT TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK...


Pandemi nedeniyle 2021 yılı üye  aidatlarının 2 eşit taksitte alınması, Merkez Yönetim Kurulumuzun     
2 Şubat 2021 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Buna göre aidatların ilk taksiti 31 Mart 2021 tarihine kadar, ikinci taksiti de 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenebilecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği