KAMUOYUNA DUYURU
‘Aşılamada Dişhekimlerinin Görevlendirilmeleri’


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı/ İlçe Sağlık Müdürlükleri/ Toplum Sağlığı Merkezleri/ İlçe Entegre Devlet Hastanelerinde gerek duyulduğunda oluşturulan aşılama ekiplerinde ve aşılama faaliyetlerinde görevlendirilmeleri hakkındaki  22/01/2021 tarihli yazısı üzerine Birliğimizce bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 

Sağlık çalışanlarının mesleki yetki alanları dışında faaliyette bulunmaları yasaktır. Ayrıca, yetki alanı dışında yapılan işlerden zarar doğması halinde ilgililerin hukuki ve cezai sorumluluğu da doğabilir. Bu bakımdan, genel olarak bütün sağlık çalışanları özel olarak da dişhekimi meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerinde yasal yetki sınırına titizlikle özen göstermeleri gereklidir. 

Diğer yandan Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, “Sıhhat memurları”nın bulaşıcı ve salgın hastalık durumunda, hekimin bulunmadığı yerlerde bir takım yetkilere sahip olduğu belirtilmiştir.  Bu bağlamda, bulaşıcı ve salgın hastalık sürecinde dişhekimlerinin görevlendirilmeleri ve bu yetkinin  yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aşı uygulama öncesi ve sonrası eğitimi verilip, gerekli tıbbi teçhizat ve donanım ile desteklenmelidirler. 

Bütün bu gerekçelere karşın   pandeminin 11. ayında hala birinci basamak sağlık hizmetleri alanındaki personel eksikliğinin başka meslek grupları ile giderilmeye çalışılması doğru bir yaklaşım değildir. Etkinlik ve yan etki anlamında dünyada ve ülkemizde akademik çevrelerce tartışılan, değerlendirilen COVID-19 aşılarının, uygulanmasında hem toplum sağlığını koruyacak  hem de sağlık çalışanları uygun çalışma koşullarında korunarak, yan etki durumunda  özellikle anaflaxi vakalarında sorumlu tutulmayacakları şekilde  planlama yapılmalıdır. Daha önce dişhekimlerinin COVID-19 ilaç başlamaları, iş göremezlik raporu vermeleri ile ilgili önerilerimizi  aşı konusunda da sürdürüyoruz. 

11 aydır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de süregelen pandemide kaybettiğimiz sağlık çalışanları ve vatandaşlarımıza başsağlığı diler, bu süreçte  en ön saflarda savaşan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür ederiz. 

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu