ŞIRNAK DİŞHEKİMLERİ ODAMIZ KURULDU

TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 3-4 Temmuz 2024 tarihli toplantısında; Mardin Dişhekimleri Odasına bağlı Şırnak ilinde Dişhekimleri Odası kurulmasına ilişkin Şırnak’ta bulunan dişhekimlerinin talebi görüşülerek, Şırnak Dişhekimleri Odamızın kurulmasına karar verildi ve 5 kurucu üye atandı.

3224 sayılı yasanın 4. maddesine göre; sınırları içinde Odalara kayıtlı en az yüz dişhekimi bulunan her ilde bir Oda kurulması, yeni kurulan Odaların en geç üç ay içerisinde organlarının seçimini yapmalarını hükme bağlamıştır.

Şırnak Odamızın kuruluşu 4 Temmuz 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na bildirilerek tüzel kişilik kazanmış olup, TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanan Kurucu Üyeler Genel Kurul hazırlıklarına başlamıştır.

Yeni kurulan bu Odamız ile birlikte Dişhekimleri Oda sayımız 44 olmuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği