MUAYENEHANELER VE ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA ÜCRETLİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİ İÇİN
ÖRNEK SÖZLEŞMELER YAYIMLANDI

1 Mart 2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile muayenehanelerde dişhekimi yanında dişhekiminin çalışabilmesi mümkün hale gelmişti.

Ortaya çıkan bu yeni durum karşısında ücretli çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarını düzenleyen "Muayenehaneler" ve “Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları" için örnek sözleşmeler 17-18 Mayıs 2024 tarihli TDB Başkanlar Konseyi toplantısında görüşülmüş ve son şekli verilerek yayımlanmıştır.

Meslektaşlarımız, bu örnek sözleşmeleri kullanabilecekleri gibi sözleşmede kendi özel koşullarına da yer verebilecektir.