SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR!
`Pompalı tüfekle sağlık çalışanları rehin alındı`

Son 20 yıldır uygulanan politikalarla birlikte sağlık hizmetlerinin alınıp satılan bir ‘meta’ haline dönüştürülerek ‘sağlık çalışanı’ ile ‘hastanın’ karşı karşıya getirilmesi; Sağlık Bakanlığı’nın soruna kalıcı çözümler bulmak yerine ‘günü kurtarma ve popülist uygulamalarını’ gündemde tutması nedeniyle sağlıkta şiddet dur durak bilmeden devam ediyor ve her gün yeni mağdurlar yaratılıyor.

Nitekim son olarak İzmir Bayraklı Şehir Hastanesine pompalı tüfekle giren bir kişi, 9'uncu kata kadar çıkarak sağlık çalışanlarını rehin aldı. Saldırganın daha önce hastane otoparkında tüfekle yakalandığı ve savcı talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Sağlık çalışanlarının, sağlık sistemindeki tüm aksamaların sorumlusu olarak gösterilmesi; bir yanıyla bu şiddeti üretmekte, bu durum yeterince tepki görmeyince şiddet sorun çözme aracı gibi görülmeye başlanmakta ve tüm topluma yayılmaktadır.

Biliyoruz ki sağlık çalışanlarını değersizleştiren, aşağılayan, emeğini yok sayan "Varsın gidiyorlarsa gitsinler!" yönetim anlayışı devam ettikçe, artık cinnete dönüşen ve ciddi bir toplumsal bir sorun haline gelen sağlıkta şiddetin önü kesilmeyecek.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak bu olayı kınıyor, tüm sağlık çalışanlarının öncelikle güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma haklarının korunması için gereken her türlü önlemi almak üzere sağlıkta şiddetin asıl sorumlusu olan Sağlık Bakanlığını acilen göreve çağırıyoruz.