EGEMENLİK ULUSUNDUR, BUNU İHLAL EDEN HAKSIZ MÜDAHALELERİ
TÜMÜYLE VE ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ!

31 Mart 2024’te yapılan ve demokrasinin en önemli aracı olan yerel seçimlerde, Van halkının %55’i aşan bir oy oranı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın mazbatasının seçimde ikinci olan adaya verilmesi halkın iradesini yok sayan hukuk dışı bir girişimdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yerel yönetimlerde ve meslek örgütlerinde seçimle göreve gelenlere yönelik yargı üzerinden yürütülen her türlü baskıyı, görev gaspını bugüne kadar kabul etmediğimiz gibi, bundan sonra da kabul etmeyeceğiz.

Yargı organlarının görevi yurttaşların Anayasa güvencesindeki hak ve özgürlüklerini, seçme, seçilme hak ve iradesini, adil ve eşit yaşama koşullarını korumaktır.

Yetkili ve sorumluları halkın iradesine saygı göstermeye çağırıyor, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yana olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği