TDB GENEL BAŞKANI İŞMEN, HALK TV ANA HABERDE YÖK’E SESLENDİ​
‘ARTIK SESİMİZİ DUYUN’

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan  ‘Dişhekimliğinde İnsangücü ve Eğitim’   başlıklı raporun yankıları  sürüyor.  TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen, dekanı dişhekimi olmayan ve kadrosunda hiç profesör bulunmayan fakülteler ile  dişhekimliği fakültelerindeki kontenjan sayıları hakkında  25 Mart 2024 tarihinde Halk TV Ana Haber’e açıklamalarda bulundu.

İşmen,  dişhekimliği mesleğinin geleceği için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) çağrıda bulundu.

‘YÖK  kriterlerine uymayan fakülteleri ivedilikle kapatın. Öğrenci arkadaşlarımızı lütfen yeterli eğitim kadrosu olan fakültelere aktarın. Hiç olmazsa barajı 60 bine çekin, hiç olmazsa bu fakültelere öğrenci alırken bizim sesimizi duyun.’